L’ocupació en el Tercer Sector Social creix més d’un 2% però disminueix l’estabilitat laboral

Segons l’informe que ha publicat La Confederació, el sector dona feina a 92.000 persones, el 74% de les quals són dones. El model de contractació pública dels serveis socials condiciona la qualitat de l’ocupació.

Tot i no assolir els nivells anteriors a la crisi, l’ocupació en el tercer sector va recuperant-se a poc a poc, com ho confirma la tercera edició de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya‘ que la La Confederació ha fet públic aquest mes de juliol.

Segons l’informe, 92.000 persones treballen actualment en aquest àmbit, un 2,2% més que l’any 2015. Però malgrat que s’han recuperat entre el 35-40% dels llocs de treball del tercer sector respecte el 2011, l’augment no ha anat necessàriament acompanyat d’una millora en les condicions laborals.

Així es desprèn de les dades recollides que mostren una disminució de l’estabilitat: la contractació indefinida ha passat d’un 60% l’any 2015 a un 54% el 2016 mentre que els contractes a temps parcial representen el 53%. Aquests percentatges contrasten amb els indicadors del mercat laboral català, on la contractació indefinida representa el 78% i la parcial el 14%.

“La millora en la qualitat de l’ocupació està condicionada al finançament dels serveis socials i al model de contractació pública”, afirma Joan Garriga, president de La Confederació, qui reivindica, un cop més, un model de col·laboració amb les administracions que garanteixi “sostenibilitat i estabilitat als equips”.

 

 


Font: Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social 2017. La Confederació

Sous i equitat salarial

 

Segons l’informe, la mitjana salarial del tercer sector se situa en els 20.610 euros bruts anuals, una xifra que pràcticament no ha variat respecte a l’any anterior però que es troba molt per sota de les dels àmbits de salut i educació  (38.368 euros i 32.004 euros respectivament). En aquest sentit, Garriga va  lamentar que el sector sigui considerat el “germà pobre” de l’estat del benestar, i va reivindicar-hi  major reconeixement i dotacions econòmiques.

D’altra banda, l’estudi reflecteix la clara feminització del sector, on el 74% de les persones contractades són dones, un percentatge molt més alt que el que trobem al mercat laboral català que és del 47%.

Cal destacar que la bretxa salarial entre dones i homes és “poc significativa” i se situa en el 3% (26% en el cas del mercat laboral català). Però tot i així, les distàncies s’amplien en els càrrecs de gestió i gerència, on la bretxa arriba al 13%, “una diferència que no entenc que existeixi i que hauria de ser 0”, segons els president de La Confederació.

 

Radiografia de l’ocupació en el Tercer Sector.

 

 • Baixa percepció de la recuperació econòmical
  El 76% de les entitats consultades afirma no percebre indicis de millora en l’àmbit econòmic
 • Ratio d’equitat salarial ajustada
  La diferència entre els salaris més elevats i els més baixos és d’1:3. En les organitzacions religioses i en les entitats i cooperatives d’economia social és on l’índex d’equitat és més baix, mentre que a les fundacions és més alt.
 • El 75% del personal treballa en tasques d’atenció directa.
  Aquest grup professional se situa majoritàriament (91%) en una franja salarial d’entre el 13.000 i 24.000 € anuals.
 • Alt índex de rotació laboral
  La meitat de les persones contractades en l’entitat fa menys de tres anys que hi treballa.  Aquesta situació, segons La Confederació, està vinculada a les subrogacions condicionades per l’actual model de contractació pública.
 • Predomini de petites i mitjanes entitats
  El 92% de les organitzacions compten amb menys de 250 persones contractades. La situació és molt similar a la del teixit empresarial català en general, format bàsicament per pimes.
 • 41 convenis col·lectius diferents
 • Foment del mercat social, camí a recórrer
  A l’igual que l’any anterior, només un 39% de les entitats  que van externalitzar serveis van optar per iniciatives de l’economia social.
 • Inclusió de les persones amb discapacitat
  El 4,4% dels contractes directes s’han fet a persones d’aquest col·lectiu (no es tenen en compte els Centres Especials de Treball),  mentre que en el mercat laboral català aquest percentatge és limita al 0,2%.

Podeu aprofundir en les dades consultant l’informe en aquest enllaç.

Font: Xarxanet.org