Lleida té 650 entitats actives, una per cada 212 habitants, i supera la mitjana catalana d’una per cada 314 habitants

Són algunes de les dades que es destaquen a l’informe Panoràmic que radriografia el sector i on la FCVS hi ha participat 

Lleida compta amb 650 entitats actives, una per cada 212 habitants, una xifra que supera la mitjana catalana que en registra una per cada 314 habitants. De les entitats actives a la ciutat, un 60% tenen projectes de voluntariat, mentre que la mitjana catalana és d’un 51%. Un 30% estan dedicades a l’acció social i un 52% constituïdes en el segle XXI. De les persones associades, el 53% són dones però aquestes només ocupen el 37% de les presidències. Per aquest motiu, un dels principals reptes és augmentar la presència de dones en els llocs de responsabilitat. També augmentar la presència de voluntaris joves així com els espais. Són algunes de les conclusions de l’informe Panoràmic fet públic aquest dimecres i que radiografia el sector.

A la presentació hi ha participata coordinadora de la Federació Catalana del Voluntariat Social (FCVS), Rosa Palau, juntament amb les regidores de Participació i Lluita contra la corrupció, Elena Ferre, i de Drets de les Persones i Agenda 2030, Mariama Sall, i de la coordinadora de la Regidoria de Drets de les Persones i Agenda 2030, Gemma Domingo.

Totes han destacat la qualitat i el rigor del treball que han elaborat tècniques i tècnics de l’Ajuntament de Lleida i de la FCVS i amb la participació de les entitats de Lleida, que ha estat qualificada de molt valuosa. 114 col·lectius han respost l’enquesta en què es basa l’estudi, que també s’ha nodrit d’informació pròpia de la Paeria i de la FCVS.

Un retrat de la societat

Elena Ferre ha assenyalat que les dades del Panoràmic 2019 són un retrat fidel de la societat lleidatana i que, en aquest sentit, tant les entitats com les administracions tenen un gran repte “per superar desigualtats de gènere i per trencar barreres intergeneracionals”. Ferre també ha apuntat que cal millorar la complicitat amb les entitats a la vegada que es respecta la seva autonomia i independència.

Rosa Palau ha destacat que la mitjana d’edat dels voluntaris és de 55 anys o més, un fet que ha complicat les seves tasques durant la pandèmia perquè un volum important dels voluntaris ha passat a ser persones de risc. Palau ha assenyalat que cal incidir en la incorporació de joves en aquest camp i també ha donat importància a la participació d’experts professionals en el voluntariat.

Mariama Sall ha subratllat que, a la ciutat de Lleida, les dones representen el 61% de les persones voluntàries, molt per davant de la proporció d’homes del 39%. Així mateix, ha explicat que les associacions juvenils suposen el 18% del total de les entitats, amb la qual cosa caldrà incentivar, ha dit, la implicació d’aquest grup d’edat en el món associatiu.

Gemma Domingo ha assenyalat que entre els reptes identificats en aquesta edició del Panoràmic apareix la demanda d’espais per part de les entitats, com a seu i també per dur a terme activitats compartides amb la ciutadania. D’acord amb les dades recollides, el 35% de les entitats tenen la seu en una cessió d’espai públic.

Un teixit del segle XXI

L’enquesta mostra un teixit associatiu jove, ja que el 52% de les organitzacions s’han creat a partir del 2001.

L’informe Panoràmic dibuixa una xarxa d’entitats formada per ens de petita dimensió i on es dona una concentració de tasques i responsabilitats en un grup reduït de persones, que de forma més freqüent no supera la trentena.

En termes generals les organitzacions compten amb un volum econòmic reduït. El 2018 (l’any de referència per elaborar El Panoràmic 2019) el 39% de les entitats no superaven els 15.000 euros d’ingressos anuals. En el mateix període, el 26% de les entitats va comptar amb uns ingressos d’entre 15.000 i 50.000 euros; el 28% uns ingressos d’entre 50.001 i 500.000 euros, i per últim, el 7% amb uns ingressos superiors als 500.000 euros.

Font: La Manyana