Licitació per impartir formació general en línia pels participants del Cos Europeu de Solidaritat

Es pretén proporcionar serveis per al desenvolupament de formació en línia que doni resposta a les necessitats de formació dels candidats 

El Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ha convocat una licitació per establir una formació general en línia com a part integrant d’un procés d’aprenentatge al Cos Europeu de Solidaritat en mesures de qualitat i de suport. Els serveis subministrats han de fomentar la participació dels candidats registrats en el cos i preparar-los abans de participar en les activitats.

Objectius de la convocatòria

Per una banda, es pretén proporcionar serveis per al desenvolupament i la personalització de cursos d’e-learning per a la formació en línia general i els serveis auxiliars, donant resposta a les necessitats de formació de tots els candidats al Cos Europeu de Solidaritat registrats, independentment de l’activitat de participació en el Cos i de les necessitats de formació, per complementar l’oferta de cicles de formació i avaluació.

D’altra banda, també es vol proporcionar serveis d’aplicacions d’un sistema de gestió d’e-learning per al lliurament dels cursos de formació en línia i la prestació de serveis auxiliars en línia a través d’una plataforma web accessible per als candidats registrats, de manera que els cursos de formació siguin accessibles en qualsevol moment i en qualsevol dispositiu i, per tant, permetin un horari d’aprenentatge individualitzat.

El Cos Europeu de Solidaritat proporciona oportunitats de fàcil accés als joves per participar en activitats solidàries d’alta qualitat (amb una forta dimensió europea) com a mitjà per contribuir a enfortir la solidaritat, la cohesió social i la democràcia als països participants. Les activitats previstes pel Cos Europeu de Solidaritat són, entre d’altres, activitats solidàries (voluntariat, pràctiques i llocs de treball), equips de voluntariat, projectes solidaris i activitats de networking.