L’Estat no concreta com es farà l’acollida dels refugiats

Les entitats sòcies a la Taula d’Entitats del Tercer Sector, entre elles la FCVS, s’han reunit el 6 d’octubre per posar sobre la taula com es troba la situació d’acollida dels refugiats i per tal d’organitzar-se conjuntament. A la reunió s’ha fet palesa la manca de concreció de l’Estat sobre com es farà l’acollida.

Tot i que a Catalunya tant el Govern, com els ajuntaments i entitats socials, s’estan organitzant des de fa setmanes per acollir refugiats, a la reunió s’ha mostrat que hi ha una falta de concreció de l’Estat sobre quants n’arribaran, en quin moment, en quines condicions legals o com es distribuiran en el territori. Això està comportant dificultats en els preparatius per l’acollida, ja que no queda clar si l’Estat comptarà amb les comunitats autònomes, que tenen competències en immigració i acollida, o si es gestionarà de forma centralitzada.

El Comitè per l’Acollida de les Persones Refugiades, amb l’objectiu de preveure una bona organització, està desenvolupant grups de treball operatius. Aquests inclouen un grup de sensibilització i educació per al desenvolupament, un grup d’inventari de recursos i un grup d’acolliment. En aquest sentit, la FCVS va mostrar la importància del voluntariat com a recurs a tenir molt present en l’acollida de les persones refugiades.