Les persones sense llar a Barcelona, de mitjana fa 4 anys que viuen al carrer

El 38% de les persones que viuen al carrer han estat víctimes d’agressions físiques o verbals en els darrers sis mesos.

Les persones sense llar fa 3 anys i 11 mesos que dormen al carrer. Aquesta és una de les dades que se’n desprèn de la nit del 12 de juny, quan Arrels Fundació va localitzar gairebé 1.200 persones al ras i va parlar amb 347 mitjançant voluntaris i voluntàries. L’entitat ha fet públics els resultats del cens de persones sense llar, amb un increment de 7 mesos més de mitjana respecte el 2018 en el temps d’estada al carrer.

L’informe d’Arrels ha fet visible que el 38% de les persones sense llar han estat víctimes d’agressions físiques i/o verbals els darrers sis mesos, un 43% en el cas de les dones. Una de les dades positives extretes de les enquestes fetes és que s’ha reduït el grau de vulnerabilitat elevada o mitjana d’aquest col·lectiu. Si el 2016 era del 80%, al 2019 ha baixat al 63%. La tendència es consolida en l’atenció per treballadors o treballadores socials, amb un 41% que afirmen haver estat atesos respecte el 35% de l’any passat.

Les 549 persones voluntàries que van recórrer 61 barris de Barcelona van recollir que l’11% de les persones amb qui van poder parlar presentaven una situació de vulnerabilitat elevada. A més, el 83% són homes i la mitjana d’edat és de 42,3 anys, prototip que il·lustra el perfil de persones que viuen al carrer. Moltes d’aquestes persones, a més, provenen de diferents nacionalitats com Romania, el Marroc o Itàlia i Polònia, sent l’Estat espanyol el principal país de procedència.

Sovint la manca d’ingressos és un factor determinant per viure al carrer. El 73% no en tenen cap, ni tampoc prestacions socials o herències. Pel que fa a la salut, gairebé la meitat de persones enquestades reconeixen tenir problemes de salut física, i  aproximadament un terç diuen haver patit malalties cròniques.

Font: Xarxanet.org