Les persones que formen part de xarxes de suport tindran llibertat de circulació per realitzar la seva tasca de voluntariat en el marc de la crisi per la COVID-19

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) i la Cooperativa Arç, amb l’aval de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, han establert un protocol per tal de facilitar i promoure l’acció de voluntariat de les persones que formen part d’aquestes xarxes d’arreu del territori

Fins al moment les xarxes de suport, formades per persones que actuen de manera voluntària en benefici de la comunitat, estaven realitzant la seva tasca sense l’empara legal d’una entitat constituïda formalment i sense cap protocol que permetés la lliure circulació per dur a terme l’acció voluntària a  peu de carrer.

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) i la Cooperativa Arç han liderat una iniciativa per elaborar un protocol, que ha estat avalat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, per tal de facilitar i promoure el suport mutu amb seguretat i empara legal, en un moment en què aquesta acció és absolutament vital per a col·lectius de risc o persones en situacions de vulnerabilitat.

Protocols per a les xarxes de suport

La col·laboració entre aquests organismes referents del sector associatiu i de l’economia social i solidària, ha permès elaborar un seguit de protocols que garanteixin la cura i seguretat de les persones que intervenen i de les que són ateses durant l’emergència de la COVID-19.

Les xarxes han de fer ús prioritàriament del Secretariat Català pel Voluntariat Social, entitat membre de la FCVS que dóna cobertura legal a aquells grups  que no estan constituïts formalment. En aquests moments pot proporcionar tota la documentació i la cobertura d’assegurança per a totes les persones voluntàries d’una forma més eficaç i de fàcil gestió. Les xarxes interessades poden contactar amb la FCVS a info@voluntaris.cat.

En el cas d’aquelles xarxes que es vulguin vincular a una entitat de proximitat de la ciutat de Barcelona, poden fer ús temporal de l’estructura d’aquesta entitat, si així ho acorden,  que ha de disposar i vetllar pels aspectes legals i documentals, i n’ha de garantir el seu compliment. En el cas que l’entitat necessiti suport o no disposi de cobertura d’assegurança de voluntariat, cal que contacti amb el CAB perquè doni suport en els diferents aspectes legals i documentals. Les xarxes interessades poden contactar amb el CAB a associacions@cab.cat.

Documentació per a les persones voluntàries

Per tal de garantir la lliure circulació i els drets i deures de les persones voluntàries, les xarxes de suport, tant si estan vinculades al Secretariat Català pel Voluntariat Social com a una entitat de proximitat, hauran de disposar de la següent documentació:

– Certificat que justifiqui la mobilitat de les persones voluntàries que s’haurà de lliurar a l’autoritat competent quan sigui sol·licitat.

S’ha elaborat un model de certificat descarregable que és vàlid tant per a les persones que realitzen voluntariat en nom d’entitats sense ànim de lucre, com les que ho fan a través de xarxes de suport que s’han creat específicament per la crisi sanitària.

– Document de compromís i de drets i deures entre la persona voluntària i l’entitat que donarà cobertura a la xarxa.

El Secretariat el facilitarà a les xarxes que s’hi acullin. En el cas de les entitats de proximitat hauran d’adaptar el model que es farà arribar des del CAB.

– Assegurança per les persones voluntàries que durant aquest període de confinament actuïn sota la xarxa.

Caldrà que disposin d’un llistat de les persones que estan fent tasques voluntàries i,  en el cas de les xarxes que facin ús del Secretariat, fer-lo arribar a info@voluntaris.cat. Per a la resta de xarxes, ho hauran de fer arribar a l’entitat de proximitat a la qual es vinculin. En els dos casos s’ofereix una assegurança de responsabilitat civil i accidents gestionada per Arç Cooperativa amb les companyies Previsora General i Grup ACM, amb el segell d’assegurança ètica i sense costos per les xarxes de suport.

Descarrega’t:

Model de certificat descarregable per a la mobilitat de les persones voluntàries

Infografia: Gestió del voluntariat COVID-19