Les entitats socials catalanes atenen 1.550.000 persones, un 2,5% més que l’any anterior

El Baròmetre 2016 del Tercer Sector Social també ha apuntat que hi han entre 20.000 i 25.000 entitats actives al país

Les més de 3.000 entitats socials catalanes agrupades a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya van atendre l’any passat 1.550.000 persones, un 2,5% que l’any 2014 i prop d’un 6% més que fa dos anys. Aquesta és una de les principals conclusions del Baròmetre 2016 del Tercer Sector Social que s’ha fet públic aquest dilluns 13 de juny. L’informe també ha assenyalat que hi han entre 20.000 i 25.000 entitats actives al país que representen una entitat per cada 330 habitants.

Els resultats del Baròmetre són fruit d’una enquesta que la Taula del Tercer Sector realitza anualment a les entitats socials vinculades a les seves 35 federacions membres.

L’informe de 2016  conclou que l’any passat les entitats socials catalanes van comptar amb el suport i la col·laboració de 560.000 persones sòcies, 564.000 donants, 350.000 voluntàries i 85.000 treballadores. 

L’informe també conclou que el capital social de les entitats (conjunt de ciutadans implicats) ha crescut un 6% l’últim any, i un 14% des de 2013. Els creixements més acusats s’observen en el nombre de socis i el nombre de treballadors.

Pel què fa a l’ocupació, el Baròmetre posa de manifest que les entitats del Tercer Sector Social han tornat a generar ocupació els darrers tres anys. El 69,7% de les entitats tenen persones contractades. En el 40,7% s’ha pogut mantenir la plantilla en els darrers tres anys, mentre que en un 51,4% l’han fet créixer. Un 8% l’ha hagut de reduir. A més, gairebé la meitat de les entitats socials tenen contractades persones amb discapacitat o problemes de salut mental.

Entre 20-25 mil entitats actives

L’informe explica que Catalunya gaudeix d’un sector no lucratiu ric i divers, format per organitzacions que adrecen els seus esforços a la construcció d’una societat més justa i solidària des de diferents àmbits d’actuació. De fet, tal com apunten diferents estudis, es tracta del territori de tot l’Estat on es concentra un major nombre d’entitats sense afany de lucre.

S’estima, a partir de l’anàlisi del Panoràmic, que la xifra supera les 20.000 entitats actives en el moment de realització d’aquesta recerca. En aquest sentit, al  tractar-se de la primera edició del Panoràmic en l’àmbit català, s’ha decidit aportar un interval que s’anirà polint en les pròximes edicions. Aquest es troba entre les 20.000 i les 25.000 entitats, establint que a Catalunya hi ha aproximadament una entitat per cada 330 habitants, tot i que aquesta xifra no és costant en tots els territoris.

Dades econòmiques

L’informe també recull diversos aspectes sobre dades econòmiques de les entitats del Tercer Sector Social. Conclou que els recursos econòmics que van moure les entitats l’any passat ronda els 3.000M€. Això va suposar l’1,42% del PIB de Catalunya.

Pel què fa a la tipologia d’ingressos de les entitats, l’informe exposa que existeix una relació 60-40 en els ingressos d’origen públic i privat, i que aquest percentatge s’ha mantingut estable els últims 3 anys. Pel que fa als ingressos públics, gairebé 9 de cada 10 euros provenen d’administracions catalanes, especialment de la Generalitat. La vocació per les persones també es nota en la despesa de les entitats, ja que gairebé 8 de cada 10 euros gastats es destinen a l’atenció, els serveis i les activitats.

Pel què fa la solvència i el deute, la meitat de les entitats suporta algun deute de les administracions de 2014 o anys anteriors. El 17,4% de les entitats van patir problemes de tresoreria o liquiditat l’any passat, i el 18,9% van acabar l’exercici amb pèrdues. Tanmateix, això representa tretze punts i mig menys que el nombre d’entitats que havien patit pèrdues el 2014 i 2013.

En la presentació, el president de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa, ha ressaltat  que “les entitats socials catalanes han pogut atendre més persones l’últim any, gràcies a la força del seu capital social que no ha parat de créixer, especialment, en persones voluntàries i en sòcies”. “La situació actual està generant noves necessitats socials, i el Tercer Sector Social hi està donant resposta amb un gran esforç de totes les entitats”, ha remarcat.

Font: Taula d’Entitats del Tercer Sector