Les entitats d’infància reclamen al Govern un protocol de desconfinament consensuat i coordinat

Denuncien que falten pocs dies per començar el desconfinament i que cal tenir unes directrius clares per fer-ho amb totals garanties i assegurant els drets dels infants.

La Plataforma d’Infància de Catalunya de la Taula del Tercer Sector (PINCAT), que aplega més de 900 entitats socials d’infància a través de 21 federacions, reclama al Govern que dissenyi amb urgència un protocol de desconfinament consensuat amb les entitats socials i coordinat amb el tercer sector i les administracions locals, les més properes a la ciutadania i les que coneixen la realitat de cada territori. 

Quan falten pocs dies per iniciar el procés de desconfinament, les entitats socials s’estan preparant per poder reobrir amb la màxima agilitat possible serveis fonamentals destinats a la infància i l’adolescència d’arreu del territori català, com centres oberts (suport a la criança, reforç escolar, etc.), sociosanitaris (infants amb algun tipus de malaltia, amb problemes de salut mental, amb alguna discapacitat, etc.), de prevenció (suport psicològic i criança), de rehabilitació i serveis educatius (lleure i reforç escolar), entre altres.

En els últims dies s’ha fet pública la informació sobre com es procedirà en el desplegament de les diferents fases de desconfinament, alhora que s’ha posat a disposició alguns protocols de sortida de la infància. Des de la PINCAT, però, s’avisa que aquesta informació no sempre és contrastada entre els diferents nivells administratius, especialment en els casos de les administracions locals.

Les entitats d’infància alerten que, en algunes ocasions, no s’ha rebut cap instrucció o s’està rebent instruccions contradictòries sobre com desplegar els protocols de desconfinament i la posada en funcionament dels serveis. La PINCAT recorda que cal tenir en compte que no tots els infants i adolescents es troben en les mateixes situacions ni tenen les mateixes necessitats (infància amb discapacitat, infància en situació de protecció, problemes de salut mental, etc.), motiu pel qual és imprescindible tenir en compte les especificitats i característiques de cada col·lectiu per adaptar el desconfinament a la seva realitat. Així mateix, reclama que aquests protocols tinguin en compte totes les mesures preventives necessàries i generin espais segurs però que, alhora, es pugui comptar amb la flexibilitat necessària perquè les activitats es desenvolupin amb la màxima normalitat possible.

Per a la PINCAT, en un context de crisi com l’actual és de vital importància el treball en xarxa i la coordinació entre tots els agents que intervenen en l’atenció a les persones. Per això, demana que s’asseguri el dret de tots els infants i adolescents a tornar a la normalitat amb les majors garanties possibles reclama un lideratge compartit entre les entitats socials i les administracions per planificar i desplegar les accions a desenvolupar a partir d’ara.

Com s’ha vist en els últims dies, no totes les regions i territoris podran fer la desescalada al mateix ritme perquè l’evolució de la pandèmia no ha afectat tots els municipis per igual. De la mateixa manera, aquesta crisi i situació de confinament no ha tingut el mateix impacte en tots els infants i adolescents, sent especialment preocupant la situació que estan vivint els infants vulnerables. Per aquesta raó, la PINCAT demana que, a l’hora de dissenyar i planificar la posada en marxa del protocol de desconfinament, es tingui en compte la realitat de cada territori, el tipus de servei i suport que s’ofereix i les necessitats específiques de l’infant.

Font: Taula del Tercer Sector