L’alumnat cec de Catalunya també s’adapta per als primers dies de tornada a l’escola

wipo_home-sources_500L’ONCE treballa per adaptar les necessitats de 1.166 estudiants amb discapacitat visual en l’inici de curs.

A Catalunya hi ha 1.166 estudiants amb problemes de sordceguesa, ceguesa i discapacitat visual greu. Enguany, amb la tornada a les aules farcida d’incògnites i protocols, l’ONCE i el Departament d’Ensenyament treballen per adaptar el progrés educatiu d’aquest col·lectiu dels centres en el context actual. Del total d’alumnes, el 99% estudien en centres ordinaris i per tant, la incorporació a les aules també s’adapta a la normativa que marca cada comunitat.

En aquesta línia, els i les mestres de suport itinerants del Servei Educatiu compartit entre l’ONCE i el Departament d’Ensenyament, treballen per garantir itineraris d’inclusió educativa. Aquest col·lectiu de mestres rebrà formació dirigida a desenvolupar i reforçar les competències digitals per adaptar els recursos a una formació presencial, semi presencial o a distància, segons la situació individual de cada alumne.

El model educatiu d’inclusió a Catalunya ha aconseguit que al final l’Ensenyament de Secundària Obligatòria, la taxa d’abandonament escolar de les persones amb problemes de visió greu sigui gairebé tres vegades inferior a la mitjana espanyola. Quan a l’Estat espanyol hi ha un percentatge del 23,5%, a Catalunya es redueix fins al 9,6%. En comparació amb la mitjana europea, també se situa per sota, ja que aquesta se situa en l’11,9% segons l’agència Eurostat.

A Barcelona s’incorporen a les aules 961 alumnes amb aquesta discapacitat. A Girona, en seran 113, a Lleida 44 i a Tarragona 60. Totes les persones tenen el suport dels professionals del Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals (CREDV – CRE ONCE Barcelona). A Catalunya, 265 escolars corresponen a Educació Infantil. D’Educació Primària n’hi ha 191 i a l’ESO en són 150. A més, 33 cursen Batxillerat, 57 Formació Professional i 102 fan estudis universitaris. Per últim, 380 persones estan inscrites en un altre tipus d’ensenyament.

Quina és la funció del Centre de Recursos Educatius per a Deficients?

EL CREDV serà el coordinador de l’atenció de les necessitats educatives d’aquest col·lectiu a tot Catalunya. Per a cada alumne, s’elaborarà un Pla Individualitzat d’Atenció, segons les seves necessitats, i se li assignarà un/a mestre itinerant de realitzar els assessoraments als centres i al professorat de l’aula, així com d’orientar a les famílies i fer un treball directe amb l’alumne.

Els i les professionals d’aquest centre s’encarreguen a més de potenciar la inclusió educativa dels infants a través de l’estimulació visual, l’autonomia personal, l’orientació i la mobilitat, l’ensenyament d’un sistema de lectoescriptura en braille, l’aprenentatge de l’ús de la tiflotecnologia (tecnologia adaptada), l’orientació acadèmica i professional, l’oci i el temps de lleure, el currículum escolar, l’adaptació de recursos educatius, etc.

L’ONCE és l’entitat que treballa cada any perquè quan comenci un nou curs escolar els infants i joves amb ceguesa tinguin els mateixos llibres que la resta de la classe però adaptats al sistema braille. A més, moltes persones d’aquest col·lectiu compten amb adaptacions tecnològiques i informàtiques, com per exemple ordinadors que parlen o lectors de pantalla facilitats per la mateixa entitat.

Font: Xarxanet.org