L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva celebra el seu 10è aniversari

Al 2006, 235 entitats, empreses i institucions de la ciutat van signar l’Acord amb l’objectiu de treballar conjuntament per aconseguir una ciutat més inclusiva.

Aquest any se celebren els 10 anys de la signatura de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i ja són 600 les entitats que formen part d’aquest espai de participació, de cooperació publico-privada i d’acció conjunta que treballa per construir una Barcelona més inclusiva i per avançar en els drets socials de tothom. Per aquest motiu, el 27 de setembre al CCCB es commemoraran aquests 10 anys amb el conjunt de persones, entitats i organitzacions i xarxes de la ciutat que treballen diàriament per millorar la inclusió social.

L’acte serà un punt de trobada, reflexió, acció, posada en comú i celebració entre tots els actors que conformen i que han conformat l’Acord. Amb aquesta finalitat s’impulsaran diversos espais de diàleg i conferències, al mateix temps que es promouran espais lúdics i de relació. També es donarà a conèixer l’experiència de l’Acord com a model innovador propi de governança de polítiques socials i el seu impacte.

La jornada s’adreça al conjunt de les organitzacions de l’Acord Ciutadà, especialment al conjunt d’entitats que formen part de les xarxes d’acció de l’Acord. També totes aquelles persones que han estat implicades al llarg dels 10 anys, membres del Plenari Municipal, tècnics i representants polítics, estudiants universitaris d’estudis relacionats amb les ciències socials, acadèmics de l’àmbit social, tècnics de serveis socials i empreses inclusives a través de la xarxa NUST.

Per tal d’assistir a l’acte caldrà realitzar una inscripció prèvia en el següent enllaç.

Programa

11:30 h – Recepció i recollida de la documentació

12:00 h –  Benvinguda a càrrec de Laia Ortiz, presidenta de l’Acord Ciutadà i membres del Consell de Governança de l’ACord

12:30 h –  Conferència – diàleg amb Saskia Sassen, sociòloga de la Universitat de Columbia

14:00 h – Dinar en xarxa

15:00 h – Espais de diàleg imaginatius

  • L’impacte de les xarxes d’acció
  • Bones pràctiques de projectes en xarxa
  • Nous actors en la defensa dels drets socials

16:30 h – Taula: 10 anys de l’Acord Ciutadà amb diferents representants polítics i d’entitats que han tingut un paper rellevant en el transcurs dels 10 anys.

17:45h –  Conclusions dels espais de diàleg imaginatius

18:00 h – Paraula de l’Alcaldessa de Barcelona i membres del Consell de la Governança de l’Acord Ciutadà

18:15 h –  Acte de commemoració dels 10 anys de l’Acord Ciutadà

18:30 h – Cloenda musical

Pots consultar el programa complet en el següent enllaç.