La Taula valora positivament l’acord sobre els pressupostos

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa prop de 4.000 entitats socials, valora positivament l’acord sobre els pressupostos 2015 presentat per ERC i CIU perquè fan un pas endavant per millorar les polítiques socials en la major part de capítols que la Taula del Tercer Sector havia demanat: rendes mínimes, dependència, discapacitats, ocupació i habitatge.

Malgrat tot, considera que algunes partides i prioritats segueixen sent insuficients i lluny dels objectius desitjables per fer front a la situació d’emergència social que viu el país.

Així, la Taula del Tercer Sector valora de forma positiva l’augment de 12 milions per al pressupost de la Renda Mínima d’Inserció, tot i que no sembla que això pugui permetre estendre els beneficiaris d’aquesta prestació a les 34.000 famílies catalanes amb fills o persones dependents a càrrec que avui no tenen ingressos, com demanava la Taula del Tercer Sector.

Pel què fa a habitatge, la Taula del Tercer Sector valora amb satisfacció els 6 milions addicionals per a ajuts a les situacions d’emergència en habitatge d’afectats per desnonaments, però lamenta que l’acord entre ERC i CIU no contempli també un augment pel què fa al programa d’ajuts per al pagament del lloguer.

En l’àmbit de la pobresa energètica, l’acord de destinar-hi 10 milions d’euros és una bona notícia, però només tindrà sentit, com ha insistit diversos cops la Taula del Tercer Sector, si es confirma que les companyies subministradores hi aportaran uns recursos equivalents, com a mínim, a l’esforç que facin les Administracions Públiques, amb la finalitat de cobrir el cost de les factures que no puguin pagar les famílies més vulnerables