La Taula obre diverses licitacions

Les licitacions són un estudi sobre ODS i Tercer Sector i sobre el paper del sector social en la provisió de serveis públics, a més de la creació d’una oficina tècnica internacional de la Taula.

La primera licitació és un estudi sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible en el Tercer Sector. L’objectiu és analitzar el grau de coneixement del sector social sobre els ODS i l’aplicació en els seus projectes, a més de recollir informació de les principals iniciatives que estan portant a terme les entitats de primer i segon nivell (entitats de la Taula) i elaborar propostes de millora. La informació recollida serà d’utilitat per al pròxim congrés del Tercer Sector que tindrà lloc a mitjans de juny d’aquest 2020. La licitació es tanca el 17 de gener de 2020 i cal presentar l’oferta i la documentació via correu electrònic a pcasanueva@tercersector.cat amb la referència Ref. LIC

La segona licitació és per a la constitució d’una oficina tècnica internacional de la Taula per promoure la internacionalització del sector a través de la incidència política en l’àmbit internacional i l’enfortiment de les entitats socials en les seves capacitats per accedir a fons europeus. L’oficina s’haurà d’encarregar de fer prospecció i establir contactes amb agents polítics, socials i econòmics europeus; fer seguiment de les propostes polítiques de la Taula amb motiu de les eleccions europees; fer cerca i anàlisi de la possible existència d’entitats homòlogues a la Taula i seguiment dels diferents fons europeus als quals les entitats poden accedir-hi. El termini de presentació d’ofertes i de la documentació finalitza el 22 de gener de 2020. Caldrà enviar la documentació al correu aalbareda@tercersector.cat amb la referència Ref. LIC

La tercera licitació és per a l’elaboració d’un estudi sobre el paper del Tercer Sector com a agent de provisió de serveis públics. L’objectiu és identificar quin és el paper del sector social en la provisió de serveis socials (quantificació i impacte en nombre de serveis, col·lectius, persones ateses, pressupost, etc.). L’oferta es tanca el 22 de gener de 2020 i cal enviar un correu a gerencia@tercersector.cat amb la referència Ref. LIC

I la quarta licitació és per elaborar el nou Baròmetre territorialitzat del Tercer Sector que centrarà l’anàlisi en els 36 municipis que formen part de l’àrea metropolitana de Barcelona. L’estudi haurà de recollir informació sobre polítiques socials i col·laboració del món local amb el Tercer Sector en aquest àmbit territorial i també haurà d’incloure dades qualitatives, a partir d’entrevistes amb agents socials clau de cada municipi. La licitació es tanca el 27 de gener de 2020 i cal enviar un correu a gerencia@tercersector.cat amb la referència  Ref. LIC 03/2020.

I la cinquena licitació que ha llançat la Taula és un estudi per analitzar l’estat actual de la garantia de drets en matèria d’infància i adolescència. Ha d’incloure anàlisi i recopilació d’informes existents a Catalunya i a l’Estat, recopilació de mesures adoptades fins a l’actualitat i recull quantitaiu de dades que puguin fer una radiografia actual. Els resultats de l’informe serviran per fer incidència i resoldre situacions de vulneració dels drets d’aquest col·lectiu. El termini finalitza el 31 de gener i cal enviar la documentació corresponent a xcarne@tercersector.cat amb la referència Ref. LIC 04/2020.