La Taula del Tercer Sector reclama un replantejament de les polítiques públiques per donar resposta a la soledat no desitjada de la gent gran

S’ha presentat un nou dossier ‘Catalunya Social’ que aborda aquest fenomen social que no para de créixer

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que representa 33 federacions que aglutinen més de 3.000 entitats socials catalanes, ha presentat aquest matí l’últim dossier del cicle ‘Catalunya Social’ amb el títol ‘La soledat no desitjada durant la vellesa, un fenomen social‘, elaborat per Elisa Sala de l’Observatori de la Soledat de la fundació Amics de la Gent Gran.

El document mostra com la soledat té un impacte clar en la salut (física i psicològica) i la qualitat de vida de les persones. L’informe també evidencia que la soledat no desitjada és un fenomen social complex i a l’alça, una realitat present i creixent en les nostres societats, sobretot les occidentals.

Els factors de risc de la soledat no desitjada són diversos: sociodemogràfics (el més alt és el del gènere ‘ser dona’, l’edat, estatus socioeconòmic i educatiu baix, l’estat civil i el lloc de residència, etc.); de salut i autonomia personal (declivi funcional, dificultats de mobilitat, deteriorament de les capacitats sensorials, etc.), psicològics i de personalitat i d’interacció i participació social (xarxa social, composició de la llar, grau de participació social i la quantitat i qualitat de les relacions social, entre altres).

La Taula del Tercer Sector demana un replantejament de les polítiques públiques per donar resposta a aquest fenomen i aconseguir una societat més preparada per fer front a l’envelliment de les persones. A més, la Taula reclama que la soledat no desitjada de la gent gran s’inclogui en l’agenda política i sigui objecte de les polítiques públiques, tant socials com sanitàries.

Consulta el 

Font: Taula d’Entitats del Tercer Sector