La Taula del Tercer Sector reclama l’aplicació urgent i immediata de les lleis socials suspeses fins ara pel Tribunal Constitucional

Es tracta de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional

 

La Taula del Tercer Sector demana al Govern que apliqui de manera urgent i immediata les lleis socials suspeses fins ara pel Tribunal Constitucional, que garanteixen els drets de les persones en l’àmbit de l’habitatge. Es tracta de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (Llei 24/2015), fruit d’una ILP impulsada per les entitats socials i aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i de la Llei de mesures de protecció de dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial (Llei 4/2016), aprovada mesos després de la suspensió de la Llei 24/2015 però que també va quedar suspesa pel Tribunal Constitucional.

La Taula celebra que, finalment, s’hagi desencallat el bloqueig amb les dues  sentències per les quals el Tribunal Constitucional acull el desistiment d’ambdós recursos, com van acordar les dues Administracions. Tot i que ara s’han de publicar les sentències al BOE, la Taula demana al Govern que, de forma immediata, iniciï l’aplicació de les lleis, articulant les mesures i els protocols necessaris.

Aquestes lleis socials són imprescindibles en un moment d’emergència habitacional i de vulneració del dret a l’habitatge, un dret fonamental per assegurar-ne d’altres (treball, salut, educació, etcètera). Els articles recuperats són els que fan referència a la prohibició d’executar un desnonament sense oferir abans un lloguer social i la cessió obligatòria dels habitatges buits dels grans tenidors a les Administracions per ampliar el parc d’habitatge social. Actualment, aquest és del 2%, lluny del 15% que és el mínim necessari per garantir la cohesió social.

Així mateix, la Taula del Tercer Sector Social insta a recuperar també la resta de lleis socials encara tombades pel Tribunal Constitucional, com la Llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum; la Llei 14/2015 de l’impost sobre els habitatges buits i de modificació de normes tributàries i la Llei d’Urbanisme 3/2012, i de la Llei 21/2017 de l’Agència Catalana de Protecció Social.

Font: Taula Tercer Sector