La Taula del Tercer Sector publica “Universitaris que col·laboren amb entitats socials”

Es tracta d’una guia que explica de forma molt detallada i gràfica com les entitats i les universitats poden col·laborar mútuament a partir de diverses modalitats.

“Universitaris que col.laboren amb entitats socials, en el marc de la seva activitat acadèmica” ha estat editada per la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona, i promou que les activitats formatives dels universitaris i universitàries puguin aportarquelcom a les entitats.

Es dirigeix tant a les persones que estan estudiant com a les associacions i altres organitzacions del tercer sector, donant a conèixer les diverses modalitats de col·laboració: pràctiques universitàries, l’Aprenentatge Servei (ApS), Treball de Fi de Grau (TFG), Treball de Fi de Màster (TFM) i Doctorat. Hi poden participar les dotze universitats que hi ha a Catalunya, set de les quals són públiques, quatre privades i una virtual.

D’una banda, els universitaris i universitàries poden reforçar la seva adquisició de coneixements i la seva experiència prenent consciència de les necessitats que tenen les persones més vulnerables i entendre les causes d’aquesta vulnerabilitat. D’altra, les entitats poden donar resposta a algunes de les seves necessitats a partir d’aquesta col·laboració.

Com expressa la guia, “les pràctiques en entitats socials poden estar orientades a: aplicar tots els coneixements, habilitats, destreses,capacitats, competències que s’ha anat aprenent al llarg de la carrera; ser un primer pas per conèixer un lloc de treball, les eines professionals i laborals i per facilitar l’accés a la feina; poder especialitzar-te o adaptar-te a altres tasques i/o funcions pròpies de la formació; i establir un entramat derelacions entre professionals i aprenentatges”.

La guia “Universitaris que col.laboren amb entitats socials” té també sis annexos sobre:

  • convenis de cooperació i projectes formatius de pràctiques,
  • avaluació i sol·licitud de l’ApS,
  • fases, competències i resultats d’aprenentatge durant el TFG,
  • la proposta i el full d’acceptació del TFM,
  • la itxa d’avaluació de TFM per a la Comissió i per a la persona tutora,
  • i l’avaluació del Pla de Recerca i de l’informe de seguiment.

Pots descarragar la guia a partir d’aquest enllaç.

Font: Xarxanet.org