La Taula del Tercer Sector, La Confederació i Drets Socials analitzen les conseqüències de no tenir pressupostos

Reproduïm el comunicat conjunt que han elaborat les entitats socials i el Departament de Drets Socials on s’evidencia com afectarà les persones més vulnerables la falta d’aprovació de pressupostos previstos per l’any 2024.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya es van reunir per analitzar les conseqüències de la falta d’aprovació del projecte de pressupostos previstos per l’any 2024.
Les tres parts han constatat els següents punts:
Primer.- Els pressupostos 2024 eren una bona oportunitat de continuar creixent en el desenvolupament de polítiques socials, tan necessàries pel país. Especialment per combatre la pobresa estructural, millorar els serveis socials d’atenció a les persones i seguir avançant cap a la creació d’un sistema de serveis socials català basat en la qualitat.
Segon.- El Govern de Catalunya i, en particular, el Departament de Drets Socials constata que la falta de pressupostos posa en risc alguns dels compromisos i necessitats socials acordades entre el Govern i les entitats socials. Tanmateix, es compromet, malgrat les citades circumstàncies, a continuar treballant intensament per donar resposta als compromisos adquirits prèviament amb el sector social del país. En especial, mantenir actives les taules tècniques de revisió de la Cartera de Serveis Socials, seguir avançant en el traspàs de l’Ingrés Mínim Vital i la gestió integrada amb la Renda Garantida de Ciutadania i continuar treballant en la definició de l’Estratègia de lluita contra la pobresa infantil, entre d’altres.
I en relació a la sostenibilitat de les entitats com a vertebradores i garants també dels drets de les persones, continuar treballant per obtenir l’escandall de costos dels serveis i caminar cap a l’equiparació salarial de les persones professionals del sector, entre d’altres.
Tercer.- En l’àmbit legislatiu, les tres parts lamenten que la dissolució del Parlament de Catalunya s’hagi produït sense que s’hagués culminat l’aprovació d’iniciatives legislatives rellevants pel sector social. En especial, la proposició de Llei del Tercer Sector Social; la proposició de llei de modificació de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania; la proposició de Llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme i, el recent aprovat pel Govern, projecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària. Constatant la necessitat de totes aquestes iniciatives legislatives, confiem que la seva tramitació i aprovació es reprengui com més aviat millor en la propera legislatura.
Quart.- Igualment valoren positivament el procés de redacció del necessari Avantprojecte de llei d’instruments de provisió del sistema de serveis socials de Catalunya, els treballs de la qual ja estaven finalitzats i que el Govern havia d’aprovar de manera imminent per seguir la tramitació al Parlament. També lamenten que el text normatiu s’hagi vist aturat i confien que tan bon punt sigui possible, es reprengui la seva tramitació de totes aquestes iniciatives legislatives.


Barcelona, 22 de març de 2024