La Taula del Tercer Sector denuncia que els criteris de repartiment de l’IRPF perjudiquen el finançament de les entitats socials

Per tercer any consecutiu, les entitats socials catalanes rebran 31 M€ i queden fora del repartiment de l’augment de la recaptació total a l’Estat. Catalunya rebrà 0€ dels 9.400.000€ extres d’aquest any, tot i que aporta un 25% de la recaptació estatal.

Per tercer any consecutiu, Catalunya queda congelada en el repartiment de l’IRPF. Aquest any, les entitats socials catalanes tornaran a rebre 31M€ i quedaran fora de l’augment de la recaptació total a l’Estat. Si bé és cert que Catalunya es beneficia de l’increment de l’1,2% de l’IPC aplicat a totes les Comunitats Autònomes, rebrà 0€ dels 9.400.000€ extres previstos, tot i que en els últims anys s’estima que hi ha hagut un augment en la recaptació de l’IRPF a Catalunya a través de la casella de la X solidària. En l’exercici 2018 s’han recaptat 251.971.360€ a l’Estat espanyol, un increment superior al 4% respecte l’any anterior dels quals, segons dades de la Generalitat, s’estima que el 25% ha estat recaptat a Catalunya.

La Taula del Tercer Sector ja ha demanat reiteradament a l’executiu central que canviï el model de repartiment de l’IRPF perquè els criteris que utilitza són injustos amb Catalunya i perquè no són ni equitatius ni proporcionals amb la complexitat social catalana i amb l’aportació dels contribuents catalans

Amb aquest model de repartiment, el finançament que reben les entitats socials cada any és més precari. D’una banda, el govern espanyol aplica uns criteris clarament injustos amb Catalunya i que no respecten ni el compromís ni la confiança que, any rere any, ens fa la ciutadania quan marca la casella del 0,7%. I, per una altra banda, el govern català no està tenint en compte els criteris que hem proposat les entitats socials per facilitar la transició entre l’antic i l’actual model de distribució dels recursos” defensa la presidenta de la Taula del Tercer Sector de Catalunya, Francina Alsina.  

Des de fa 2 anys, la Generalitat de Catalunya té transferida la competència per gestionar els recursos de l’IRPF que, en l’última convocatòria, ha finançat prop de 700  projectes socials. Les entitats socials estan preocupades perquè el Govern està aplicant canvis en els criteris de repartiment, però no està incorporant les propostes del tercer sector. L’objectiu de la Generalitat és que l’IRPF sigui per finançar projectes que donin resposta a emergències socials i que aquelles iniciatives més estructurals i de continuïtat siguin derivades a la cartera de serveis i/o a altres ajuts.

La Taula del Tercer Sector, però, reclama que aquestes modificacions vagin acompanyades d’alternatives concretes perquè hi ha projectes d’atenció directa, que fa anys que funcionen i que són un servei bàsic, que s’han quedat sense finançament o que se’ls ha retallat fins al punt de posar en risc la seva continuïtat. A tot això, se li sumen altres incidències com les derivades dels endarreriments cada cop superiors del calendari de publicació, resolució i pagaments.