La Taula del Tercer Sector demana que el nou Govern garanteixi els recursos i les polítiques per fer front a l’exclusió social

La Federació Catalana de Voluntariat Social, com a membre de la Taula del Tercer Sector Social, s’uneix a aquesta reivindicació per disminuir les desigualtats, l’atur i l’abandonament escolar prematur.

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, de la qual la Federació Catalana de Voluntariat Social hi forma part, va fer públic el passat dimarts 12 de gener, dia de la presa de possessió de Carles Puigdemont com nou president de la Generalitat, les seves prioritats davant la nova legislatura que comença i davant el nou Govern català.  Després de tres mesos de negociació en què s’ha desbloquejat la formació d’un nou govern a Catalunya per les entitats socials catalanes això és una bona notícia. La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya recorda que el país necessita institucions estables que puguin dissenyar, planificar i executar polítiques a mig i llarg termini.

Pel què fa a les polítiques socials, la Taula del Tercer Sector considera que el pla de xoc acordat entre Junts pel sí i la CUP era i és una necessitat urgent atesa una situació social que està deixant moltes persones i famílies al marge de la societat. Aquesta situació d’exclusió provoca una societat dual que és generadora de desigualtats i pobresa. Per les entitats socials catalanes l’acció de govern s’ha de centrar, prioritàriament, en la construcció d’una societat més equitativa i més inclusiva, a partir de polítiques socials transformadores que puguin combatre l’origen de les desigualtats i garanteixin igualtat d’oportunitats per a tota la ciutadania.

La Taula del Tercer Sector, que agrupa més de 3.000 entitats socials, no és aliena a la situació política i institucional de Catalunya i és conscient de les dificultats i la incertesa que es poden produir en un futur proper. Les entitats socials ressalten que no es pot repercutir sobre els més febles les conseqüències d’aquestes incerteses. Pel president de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa “no podem carregar sobre aquells que més pateixen els resultats negatius d’una situació inestable des d’un punt de vista institucional i polític. Hem de poder garantir els recursos i les polítiques necessàries per disminuir la desigualtat, l’atur i l’abandonament prematur de l’escola, tres situacions estructurals greus que ataquen la idea d’una societat inclusiva i cohesionada”.

Alhora, en aquest inici de la legislatura i davant la formació del nou executiu, la Taula del Tercer Sector demana la reedició del Pla de Suport al Tercer Sector Social depenent del Departament de Presidència com un instrument que ha estat útil per fer seguiment de les polítiques socials del Govern des d’una visió transversal i interdepartamental i per enfortir la tasca del conjunt de les entitats socials catalanes.