La Taula del Tercer Sector demana accelerar el desplegament total de la Renda Garantida de Ciutadania

Les entitats socials recorden que, perquè sigui una eina eficaç en la lluita contra la pobresa, la prestació ha d’arribar al màxim de persones susceptibles de ser-ne beneficiàries i insisteixen a tenir un paper actiu en la gestió i el seguiment

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social demana al Govern que acceleri el desplegament total de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). Un any després de la seva implementació, està pendent que es constitueixi formalment la Comissió de Govern, l’òrgan que avalua i fa el seguiment de l’aplicació i el funcionament de la prestació, i que es disposi del reglament que ha de garantir el ple accés a aquest dret social a col·lectius amb vulnerabilitat diversa (víctimes de violència masclista, persones amb discapacitat, amb problemes de salut mental, sense llar o persones amb dificultats per mantenir el seu habitatge) que no poden rebre la renda garantida perquè ja disposen d’un altre ajut.

Les entitats socials recorden que la Renda Garantida de Ciutadania és l’avenç social més important dels últims anys i que, perquè sigui una eina eficaç en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, s’ha d’assegurar aquest dret social al màxim de persones susceptibles de ser-ne beneficiàries. És per això que les entitats socials insisteixen a tenir un paper actiu en la seva implementació. Demanen formar part de la planificació, gestió i acompanyament de la prestació i dels plans d’inserció laboral i inclusió per aconseguir que les persones visquin amb dignitat; i també volen assessorar, informar i acompanyar les persones en els tràmits de la prestació. A més, també reclamen més informació sobre les dificultats que implica la gestió i desplegament de l’ajut.

Font: Taula del Tercer Sector