La Taula del Tercer Sector celebra l’aprovació de la mesura de l’Ajuntament de Barcelona que destina un 30% dels pisos nous a habitatge social

Considera que és un pas endavant per promoure l’ampliació del parc d’habitatge assequible a Barcelona i garantir el dret a l’habitatge a persones en risc o situació d’exclusió residencial.

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya celebra que el ple de l’Ajuntament de Barcelona hagi aprovat avui la mesura que obliga els promotors immobiliaris a reservar el 30% del volum edificable dels immobles de nova construcció o de grans rehabilitacions a habitatge protegit. Aquesta mesura pren com a referència normatives similars que s’apliquen a París o Nova York i que es desenvolupen, des de la col·laboració i la coresponsabilitat, amb el sector privat.

La Taula del Tercer Sector considera que és un pas endavant en les polítiques d’habitatge perquè promou l’ampliació del parc de pisos socials a Barcelona i perquè garanteix el dret a un habitatge digne i assequible a persones en risc o situació d’exclusió residencial. A més, l’organització espera que l’aprovació d’aquesta mesura serveixi per fomentar iniciatives semblants a tot Catalunya.

Davant la situació d’emergència habitacional, la Taula del Tercer Sector insta a les diferents Administracions a fer un front comú per intensificar la col·laboració en polítiques d’habitatge i treballar per assolir el repte més urgent que és, precisament, el d’augmentar el parc d’habitatge social a Catalunya, clarament insuficient. Actualment, és d’un 2% en contraposició al 15% de mitjana europea. Per assolir aquests estàndards europeus, l’oferta s’hauria d’augmentar en uns 230.000 habitatges. És per això que des de la Taula del Tercer Sector es proposen mesures com la creació d’un fons d’inversió social; l’accés als habitatges buits en mans d’entitats financeres; el reforç del sistema d’ajuts al lloguer i també a les entitats socials; revertir la desprotecció de l’arrendatari a la llei d’arrendaments urbans, o la creació d’un sistema d’ajuts a la rehabilitació per als habitatges adquirits per les entitats socials. A més, el Tercer Sector insisteix en la necessitat de recuperar, el més aviat possible, la llei 24/2015 i les mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial. Aquestes lleis socials, suspeses pel Tribunal Constitucional, prohibeixen executar un desnonament sense oferir abans un lloguer social i recullen la possibilitat de sancionar els grans tenidors d’habitatge.

Actualment, les entitats socials catalanes gestionen 1.800 habitatges socials, però en requereixen 800 més de manera imminent per donar resposta a les necessitats de les persones ateses.