La pobresa torna a créixer i castiga sobretot infants, gent gran i dones

La nova Enquesta de Condicions de Vida de l’IDESCAT apunta que la taxa de risc de pobresa creix a Catalunya i se situa en el 21,3%, un 1,3% més respecte a l’any 2017. La infància segueix sent el col·lectiu més castigat per la pobresa i preocupa sobretot l’augment en la gent gran i les dones

La Taula d’Entitats del Tercer Sector ha fet un primer balanç sobre les noves dades de l’Enquesta de Condicions de Vida de l’IDESCAT. Segons aquestes dades, la taxa de risc de pobresa creix i se situa en el 21,3%, un 1,3% més en comparació amb l’any 2017. Tot i que la taxa de risc infantil baixa lleugerament, 5 dècimes, la infància segueix sent el col·lectiu més castigat per la pobresa, amb un 28%. Preocupa sobretot l’augment de risc de pobresa en la gent gran que és d’un 19,2%, un 3,7% més en comparació amb el 2017, i les dones. En aquest cas, la taxa de risc de pobresa femenina és del 24,1%, 3,4% més, i la de les llars monoparentals és del 42,9%, un 7,5% més. Cal tenir en compte que les llars monoparentals catalanes en un 80% estan encapçalades per una dona. Una altra dada rellevant és l’augment del risc de la pobresa en la població estrangera que també pateix un increment destacat i passa del 41,6 al 48%, amb un augment de 6,4 punts.

Les dades de l’IDESCAT també revelen l’augment de les privacions en necessitats bàsiques. És el cas de la pobresa energètica i l’accés a una alimentació de qualitat i l’habitatge. El percentatge de persones que no es poden permetre mantenir l’habitatge a una temperatura adequada creix, del 6,3% al 8,8% (+2,5%); també el de les persones que no poden permetre’s menjar carn, pollastre o peix almenys cada dos dies, de l’1,8% al 3,9% (+2,1%), i el de les persones que es retarden en el pagament de les despeses relacionades amb l’habitatge principal, del 7,6% al 8,2% (+0,6%).

La Taula del Tercer Sector reclama que les Administracions prioritzin més la inversió en polítiques socials i demana posar la pobresa com a prioritat en l’agenda política, tant legislativa com executiva, a més de celebrar un nou ple monogràfic al Parlament de Catalunya. “Les dades evidencien la gravetat de la situació i la necessitat que la lluita contra la pobresa i les desigualtats estigui al centre de l’acció de la Generalitat i dels governs municipals que tot just ara planifiquen el mandat. L’últim ple monogràfic sobre la pobresa al Parlament va ser el 2016 i, des d’aleshores, hem pogut constatar altres cares de la pobresa que necessiten instruments i mesures concretes que no s’han abordat en els anteriors plens, com el fenomen de les persones treballadores pobres o la feminització de la pobresa, i que requereixen respostes immediates i efectives per combatre els aspectes més estructurals” assegura Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector, que demana accelerar el desplegament total de la Renda Garantida de Ciutadania perquè aquest dret arribi a totes les persones en situació de vulnerabilitat susceptibles de ser-ne beneficiàries.

La Taula també reclama que es portin a terme polítiques públiques que donin resposta, de manera integral, transversal i coordinada a la pobresa, posant el focus especialment en la perspectiva de gènere. “Fa temps que les entitats socials alertem que la pobresa va lligada a factors que l’agreugen enormement com la pobra qualitat del mercat de treball, amb feines precàries, temporals i sous baixos, i l’elevat cost de l’habitatge, amb un parc d’habitatge assequible que és clarament insuficient i que no garanteix la cohesió social. Estem condemnant a una part de la societat, les persones més vulnerables, a no tenir expectatives de futur per sortir d’una situació d’exclusió” afegeix Alsina.
Font:  Taula d’Entitats del Tercer Sector