La Mesa Unitària del sector social es reuneix amb el president de la Generalitat

La Taula del Tercer Sector li ha traslladat les principals preocupacions i dificultats de les entitats socials davant l’emergència sociosanitària.

El Govern ha informat la La Mesa Unitària en defensa del sector social i d’atenció a les persones de Catalunya de la resolució dictada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per la qual es garanteix el 100% del pagament dels serveis socials, també d’aquells centres que han hagut de tancar arran l’emergència sanitària.

La resolució preveu també mesures excepcionals que han de facilitar la reorganització de recursos humans per donar resposta a les necessitats de personal dels centres residencials i l’atenció domiciliària, que continuen funcionant perquè es consideren serveis essencials. Aquesta mesura afecta tant els centres públics com privats que configuren el sistema català de Serveis Socials i garanteix que no se suspengui cap contracte de l’àmbit social.

A la vegada, el vicepresident de la Taula, Enric Morist, ha traslladat al Govern quines són les principals preocupacions, dificultats i demandes de les entitats socials en aquests moments de gran complexitat:

  • Encara no disposem del material de protecció necessari per no posar en ric ni els i les professionals del sector ni les mateixes persones ateses amb unes condicions mínimes de seguretat.
  • _x000D_

  • Tenim serioses dificultats per mantenir els equips professionals perquè també estan exposats al contagi. Necessitem poder incorporar professionals, amb urgència, a través de la borsa del SOC.
  • _x000D_

  • Cal començar a treballar, de manera urgent, en un pla d’emergència social que, un cop superada la fase d’emergència, doni resposta a la crisi social que previsiblement es derivarà dels efectes de la COVID-19. L’objectiu és pal·liar al màxim les conseqüències del coronavirus en les persones més vulnerables.
  • _x000D_

  • Durant la crisi del coronavirus, és imprescindible esmerçar una especial atenció a aquells col·lectius doblement vulnerables, com les persones amb discapacitat.
  • _x000D_

D’altra banda, la Taula ha agraït que el Govern hagi rectificat sobre el pagament del 100% dels serveis d’atenció a les persones per donar tranquil·litat a les entitats socials, i com a reconeixement també a la tasca que estan desenvolupant durant l’emergència sociosanitària.