La gestió del temps: l’assignatura pendent a les entitats socials

Un estudi de la xarxa DDiPAS informa que cal aplicar noves mesures de gestió del temps per aconseguir unes organitzacions socials eficaces, sostenibles i igualitàries.

La xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDiPAS) ha publicat l’informe “Gestió del temps a les entitats socials: situació actual, reptes i dificultats”.

L’estudi posa en evidència que l’aplicació de mesures de gestió del temps a les entitats socials és encara molt deficitari. El desigual repartiment dels treballs domèstics i de cura, les pròpies tasques d’atenció social de les entitats i la cultura laboral del sector són algunes de les qüestions que, segons l’informe, impedeixen una veritable conciliació entre l’àmbit professional i el personal. Aquestes problemàtiques no són exclusives del tercer sector sinó que es tracta d’un “problema estructural” que repercuteix especialment a les dones.

L’informe, que s’ha fet entrevistant personal assalariat de diversos rangs, ha detectat diferències notables en la vivència del temps entre dones ambcàrrecs directius i dones amb càrrecs tècnics i també diferències entregèneres.

La majoria de dones entrevistades (60,5%) assegura assumir la totalitat o més de la meitat del temps dedicat a treballs domèstics i de cura, mentre que un 56,7% dels homes afirma dedicar a aquestes tasques la meitat del temps com a màxim. La dedicació total de les dones a tasques reproductives augmenta fins al 72,5% entre els 36 i els 45 anys, precisament en l’edat de maternitat i criança dels infants. A més, les dones amb perfils tècnics tenen més dificultats per co-gestionar les tasques domèstiques amb les seves parelles que no pas les dones que desenvolupen funcions directives. De fet, les dones amb tasques tècniques relaten “una extensa i cansada doble jornada laboral i manca de corresponsabilitat”. L’informe també destaca que a l’àmbit social la vocació i l’aportació desinteressada són dos elements importants però a la vegada poden esdevenir perjudicials en la gestió del temps si no compensen bé.

Per altra banda, l’informe proposta diverses iniciatives per tal de pal·liar aquesta situació:

  • Suprimir la formació i les reunions fora de l’horari habitual.
  • Plantejar-se, en cada cas, si les reunions són realment necessàries.
  • Limitar les hores extres.
  • Implantar una bossa d’hores per als dies de lliure disposició.
  • Conciliar els horaris de feina amb els escolars.

A continuació podeu accedir a l’estudi complet i a les conclusions del document.