La FCVS demana que es garanteixi el model català de voluntariat vinculat a l’associacionisme i la seva base social

S’han presentat propostes pels partits polítics en vistes les eleccions del 27S

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) ha publicat el document “Propostes per al voluntariat a Catalunya”, en el qual inclou propostes per al foment i suport al model català de voluntariat. El document, adreçat a les forces polítiques que concorren a les eleccions del 27 de setembre, també recull propostes per al foment i suport del tercer sector.

Entre les propostes que es contemplen, es destaca la garantia, promoció i foment econòmic del model català del voluntariat com a model d’èxit que s’adapta a la realitat social.

Al document presentat es destaquen les següents propostes:

  1. Garantir el model català de voluntariat definitivament vinculat a la matriu de l’associacionisme i la seva base social.
  2. Fomentar el model a través del suport econòmic a l’associacionisme transversal.
  3. Enfortir-lo com a ‘línia de contenció’ davant males praxis provinents d’empreses i d’administracions, en el cas que se’n produïssin.
  4. Promoure iniciatives provinents de la RSE, o de programes de participació ciutadana d’administracions, quan enforteixin el model català de voluntariat.
  5. Evitar fer ús del mot “voluntariat” en campanyes polítiques i de sensibilització institucional o de govern.
  6. Garantir que les entitats supraautonòmiques o estatals, quan actuen a Catalunya, es cenyeixin a la Llei catalana.

Document: Propostes per al voluntariat a Catalunya (PDF)