La Fundació IRES llença una crida per aconseguir beques per al jovent del Projecte Click

Conjuntament amb 22@Network, la iniciativa vol donar una oferta formativa a adolescents i joves en situació d’exclusió social.

La fundació IReS, com a entitat que presideix la Comissió de Responsabilitat Social Corporativa al 22@, junt amb el 22@Network han impulsat el Repte 22: una iniciativa per aconseguir 22 beques per a joves del Projecte Click.

Actualment, adolescents i joves en situació d’exclusió social es troben amb diverses dificultats per a desenvolupar un procés formatiu de qualitat. Tant ells com les seves famílies han de fer front a unes despeses que sovint no poden assumir, fet que dificulta encara més l’accés a una oferta formativa que els permeti sortir d’aquesta situació de vulnerabilitat.

Des de la Fundació IReS, han desenvolupat un nou projecte adaptat a les necessitats dels joves per impulsar i potenciar les seves habilitats socials a més de descobrir totes les seves capacitats.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és aconseguir 22 beques “Click” que permetin a nois i noies continuar amb el seu recorregut formatiu durant un curs escolar. L’import d’aquesta beca cobreix tot un any escolar, permetent personalitzar i adaptar-se a  les necessitats de cada persona.

A més del suport socioeducatiu que es duu a terme des del Projecte Click, s’inclou un pla de treball personalitzat, matrícules a formacions, l’acompanyament especialitzat del jove i del seu entorn familiar i la cobertura del cost de materials escolars, transport, etc.

Des de la fundació IRes han expressat la seva voluntat que tant adolescents com joves en situació de risc d’exclusió puguin assumir el cost d’una formació completa, facilitant alhora el seu accés a noves oportunitats en l’àmbit pre-laboral i social.