La Federació Catalana d’Autisme denuncia una “vulneració sistemàtica de drets”

Es queixa que no hi ha prou serveis especialitzats en autisme i reclama canvis en les polítiques socials.

La Federació Catalana d’Autisme denuncia la violació estructural dels drets de les persones amb autisme i les seves famílies, i reclama canvis sistèmics en relació amb l’autisme a escala política i social. La Federació, que representa 44 entitats i més de 12.000 famílies del col·lectiu autista a Catalunya, es queixa que no hi ha dades específiques sobre la condició disponibles a l’Idescat i alerta que la invisibilitat estadística suposa un maltractament institucional que fa que no hi hagi serveis especialitzats en autisme.

Coincidint amb el Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme, que va ser el 2 d’abril, la Federació Catalana d’Autisme ha explicat la situació alarmant amb la qual es troben: la població amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) té una esperança de vida 16 anys menor a la de la resta de la població; entre un 75% i un 90% de persones adultes amb autisme està a l’atur i l’edat mitjana d’accés a un diagnòstic és de 8,8 anys a Catalunya, mentre que la comunitat internacional defensa la possibilitat d’accedir-hi a dos anys.

Altres reivindicacions són que el decret d’educació inclusiva no s’està desplegant amb recursos formats i específics per aquest col·lecti i que l’assistència personal encara depèn de programes pilot. Tot plegat queda recollit en un manifest que han fet públic.

Mentre la prevalença de l’autisme no para d’augmentar (un 250% en els últims deu anys), “el col·lectiu pateix un maltractament institucional”, asseguren. Catalunya encara no disposa d’un cens que permeti quantificar la població autista. Es continua incloent el TEA dins el grup de la discapacitat intel·lectual o les malalties mentals i això impossibilita, entre altres coses, l’oferta de serveis públics especialitzats en autisme.

Així, una de les principals demandes del col·lectiu és que es contempli l’autisme com una condició per si mateixa a l’Idescat i a la cartera de serveis dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.