La FCVS-Tarragona signa un conveni amb la Universitat Rovira i Virgili

Es formalitza la relació que ambdues entitats tenen des de fa anys per tal de promoure l’acció voluntària

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) -Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili (URV) han signat un conveni de col·laboració per promoure conjuntament el voluntariat. Aquesta és una passa més per formalitzar la relació que ambdues organitzacions tenen des de fa anys per impulsar l’acció voluntària entre el públic més jove.

El conveni estableix que la URV i la FCVS col·laboraran en àmbits d’interès comú establint convenis específics quan s’escaigui, assignant-hi recursos segons la disponibilitat pressupostària de cadascú. A més, tant la URV com la FCVS es comprometen a intercanviar informació sobre les activitats que puguin ser d’interès per ambdues parts.

Ja fa anys que la URV i la FCVS han col·laborat conjuntament, organitzant sessions de voluntariat, participant en diferents activitats o organitzant des de fa dos anys el Dia Internacional del Voluntariat. A més, durant el 2020 la URV va formalitzar el compromís amb el voluntariat creant una nova estructura a través de l’Oficina de compromís social.