La FCVS segueix apostant per l’assegurança ètica de les persones voluntàries

Es consolida com l’única federació de l’àmbit social a Catalunya que gestiona l’assegurança amb valor social, i ho fa a través d’Arç Corredoria d’Assegurances SCCL

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), compromesa amb la responsabilitat social, la inversió èticament orientada i el foment de l’Economia Social i Solidària (ESS), continua un any més gestionant  l’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil de les persones voluntàries amb assegurança ètica. La FCVS es consolida així com l’única federació de l’àmbit social a Catalunya que gestiona l’assegurança amb valor social.

La FCVS col·labora amb Arç Cooperativa, una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’ESS, el món associatiu i les energies renovables. Aquesta cooperativa disposa del segell Ethsi, un distintiu de qualitat ètica i solidària que valora el grau de transparència i bones pràctiques del sector assegurador.

Les assegurances gestionades amb criteris ètics i solidaris són aquelles que pretenen aflorar els beneficis socials, introduint en el mercat assegurador les pràctiques pròpies de la banca ètica i del mutualisme.

Sessions informatives

Per tal de seguir informant a les entitats sobre diferents temes relacionats amb les assegurances, aquest any la FCVS convocarà 4 sessions informatives dedicades a desgranar informació sobre l’assegurança de responsabilitat civil de les entitats.

L’objectiu de les trobades és donar llum a tots els dubtes que es generen al voltant d’aquesta assegurança: És obligatòria la seva contractació? Què cobreix? Quins factors cal tenir en compte a l’hora de contractar-la?… i altres temes relacionats que poden ser d’interès per a les entitats. Ben aviat informarem de les dates de les sessions que es desenvoluparan a cada territori.

Assegurances a un clic

La FCVS gestiona l’assegurança d’accidents i la de responsabilitat civil de les persones voluntàries posant a l’abast de les entitats l’aplicatiu VoluntariatSegur.cat. A través d’aquest web es poden tramitar les altes i baixes de les persones que l’entitat vol assegurar de forma àgil i senzilla. Així mateix, permet informar i sol·licitar pressupost d’assegurança per a la Junta Directiva o patronat, o per a les activitats de l’entitat.