La FCVS s’adhereix al protocol de prevenció de l’assetjament sexual de la XES

Es compromet a treballar en favor de la prevenció i a crear els espais necessaris per tractar les situacions d’assetjament que es puguin produir

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) s’ha adherit al protocol de prevenció de l’assetjament sexual que la Xarxa d’Economia Social (XES) ha posat en marxa aquest 2021. La FCVS es compromet així a treballar en favor de la prevenció i a crear i legitimar els espais necessaris per tractar qualsevol situació d’assetjament que es pugui produir.

El president de la FCVS, Jordi Balot, ha considerat “imprescindible” sumar-se al protocol ja que “permet posar atenció a anomalies i possibles situacions de risc”.

Aquest protocol vol esdevenir una eina concreta que, d’una banda, estableixi mesures preventives per tal d’evitar qualsevol situació d’assetjament dins la XES, tant en els espais participats –comissions, sectorials, xarxes locals, Permanent, etc.- com en les entitats que en són sòcies, tot contemplant accions de sensibilització i de formació.

D’altra banda, el protocol pretén proporcionar elements que facilitin la identificació de pràctiques precursores o constitutives d’assetjament, per tal de poder abordar-les de forma immediata i efectiva, alhora que estableixi un procediment estandarditzat per donar curs a denúncies d’assetjament i garanteixi una resolució que situï en el centre la reparació de la persona o persones que han patit assetjament i la responsabilitat col·lectiva en l’erradicació.

L’única manera d’avançar en l’erradicació de les violències masclistes, i en concret de les diferents formes d’assetjament, a les organitzacions, passa per una implicació col·lectiva, orientada a desmuntar els fonaments de les relacions de poder del sistema sexe-gènere, des de la sensibilització i educació de totes les persones que hi formen part, garantint l’existència de mecanismes de prevenció, d’actuació i de suport mutu, així com el compromís ferm, basat en fets i mesures concretes, per posar fi a la normalització, a la complicitat i al silenci.

· Més informació

· Protocol de prevenció de l’assetjament sexual de la XES