La FCVS s’adhereix al Compromís “Barcelona contra la soledat”

Es compromet a contribuir a pal·liar la soledat no desitjada i a fomentar les relacions socials. Ho farà promovent el voluntariat en totes les etapes de la vida com a eina de transformació social.

Aquest dimarts la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) s’ha adherit al Compromís “Barcelona contra la soledat”, en el marc de l’Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030 de l’Ajuntament de Barcelona. Amb aquesta adhesió la FCVS s’implica com a entitat que es compromet a reduir el sentiment de soledat no desitjada a la ciutat.

Per fer front a la soledat no desitjada de les persones, a més de prestar atenció i acompanyament a aquelles persones que ja la pateixen, és necessari anticipar-se per prevenir situacions de soledat i, sobretot, promocionar les relacions socials de qualitat que beneficiïn la cohesió social de la ciutat.

Com a part del Compromís “Barcelona contra la soledat”, la FCVS es compromet a incorporar accions, iniciatives o bones pràctiques que contribueixin a pal·liar la soledat no desitjada i fomentar les relacions socials. En concret, la FCVS ho portarà a terme promovent el voluntariat en totes les etapes de la vida com a eina de transformació social.

La soledat no desitjada

La soledat no desitjada s’ha convertit en un problema global de les societats actuals, vinculat al procés de modernitat, el desenvolupament urbà i l’increment de l’individualisme.

La Comissió Europea ja va alertar el 2015 que al voltant de 30 milions de persones adultes a Europa se sentien sovint soles, i instava a la necessitat de comprendre els diversos factors de la soledat en totes les etapes del cicle de vida per poder alleujar-la de manera efectiva.

A Barcelona, segons les dades de l’enquesta municipal Òmnibus de 2022, el 32,6% dels i les joves de 16 a 24 anys manifesta sentir-se sol o sola de vegades o sovint. En concret, un 9% manifesta sentir-se sol o sola sovint o molt sovint. El 27,6% de joves d’entre 25 i 34 anys manifesta tenir sentiments de soledat de vegades o sovint, mentre que el 14,3% de les persones grans, de 65 anys o més,  se senten soles amb aquesta freqüència. En el cas de les persones d’entre 55 i 64 anys, el percentatge és del 16%, i gairebé del 18% entre les persones adultes de 35 a 54 anys.

La majoria de persones se senten o se sentiran soles en algun moment de la vida, però la capacitat d’enfrontar i superar aquesta soledat varia en funció de l’entorn i les relacions socials i de suport de les que disposa cadascú.

L’Ajuntament de Barcelona treballa activament des de fa anys per pal·liar el sentiment de soledat no desitjada a la ciutat, però davant l’evidència de les dades que confirmen el fenomen, ha esdevingut una prioritat de l’administració que ha quedat plasmada en l’Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030.

Font: Ajuntament de Barcelona