La FCVS promou l’assegurança ètica de les persones voluntàries

És l’única federació del Tercer Sector que gestiona l’assegurança amb valor social a través d’Arç Corredoria d’Assegurances SCCL

La Federació Catalana de Voluntariat Social, compromesa amb la responsabilitat social, la inversió èticament orientada i el foment de l’Economia Social i Solidària (ESS), és l’única federació de l’àmbit social a Catalunya que gestiona l’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil de les persones voluntàries amb assegurança ètica.

La FCVS col·labora amb Arç Cooperativa, una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’ESS, el món associatiu i les energies renovables. Aquesta cooperativa disposa del segell Ethsi, un distintiu de qualitat ètica i solidària que valora el grau de transparència i bones pràctiques del sector assegurador.

Les assegurances gestionades amb criteris ètics i solidaris són aquelles que pretenen aflorar els beneficis socials, introduint en el mercat assegurador les pràctiques pròpies de la banca ètica i del mutualisme.

Sessions informatives

Per tal d’informar a les entitats sobre les assegurances d’obligada contractació, les cobertures dels diferents productes, així com per aprofundir sobre el funcionament de les assegurances ètiques, els valors que promouen, i per posar sobre la taula d’altres qüestions que es considerin d’interès, la FCVS ha convocat 4 sessions territorials juntament amb Arç Corredoria d’Assegurances SCCL. Aquestes es portaran a terme el 28 de febrer a Barcelona i el 27 de març a Tarragona. A Girona i Lleida està pendent de confirmar la data.

Assegurances a un clic

La FCVS gestiona l’assegurança d’accidents i la de responsabilitat civil de les persones voluntàries posant a l’abast de les entitats l’aplicatiu VoluntariatSegur.cat. A través d’aquest web es poden tramitar les altes i baixes de les persones que l’entitat vol assegurar de forma àgil i senzilla. Així mateix, permet informar i sol·licitar pressupost d’assegurança per a la Junta Directiva o patronat, o per a les activitats de l’entitat.