La FCVS presenta la Guia RS


És un document  que  té com a objectiu ser una eina per a les entitats que les ajudi a desenvolupar i implementar estratègies eficaces en la generació de projectes conjunts amb empreses.

En el marc de la celebració del 25è aniversari de la FCVS, es presentarà la Guia RS el proper 27 de novembre, a les 9.00 hores, al Teatre Tradicionàrius. Aquest document neix com a resposta pràctica a les inquietuds manifestades per gran part de lesorganitzacions no lucratives federades a l’entitat, en relació a com generar espais col·laboratius amb el sector privat.

La FCVS ha elaborat la Guia per a la implementació d’un model de Responsabilitat Social i de Voluntariat d’Empresa. El document té com a objectiu ser una eina per a les entitats que les ajudi a desenvolupar i implementar estratègies eficaces en la generació de projectes conjunts amb empreses.

L’acte de presentació de la Guia RS és gratuït i està obert a tothom, tot i que es prega prèvia inscripció. Durant l’acte es farà entrega d’una còpia digital del document.

La Guia RS

En quant a l’estructura, la guia es troba dividida en dos blocs, un primer on s’exposen 19 exemples de bones pràctiques i un segon espai on s’explica el protocol intern de les entitats per millorar la relació amb les empreses i el voluntariat corporatiu.

En aquest segon punt, entre d’altres aspectes, la guia facilita una sèrie de claus a tenir en compte a l’hora d’engegar una col·laboració resumides en el següents punts:

  • Unitat de visió i propòsit. Les col·laboracions són reeixides quan s’inicien pensant en els beneficis que a llarg termini obtindran les dues parts. Es tracta, en definitiva, de veure més enllà del possible projecte que està sobre la taula.
  • Transparència i comprensió dels interessos. Només si s’entenen i legitimen els interessos i necessitats de l’altra banda, les expectatives seran realistes i honestes.
  • Confiança. Un dels majors desafiaments en la creació de qualsevol col·laboració és l’establiment de la confiança entre totes dues parts.
  • Implicació de tota l’estructura. Rebre el suport de la direcció al més alt nivell i de tots els nivells de gestió és essencial perquè la col·laboració funcioni.
  • Reflexió i obertura a cultures i models organitzatius diferents.Entendre les diferències culturals i organitzatives així com els processos de presa de decisions i els mètodes de comunicació de l’empresa amb la que col·labores és important.
  • Igualtat, lideratge compartit i explícit. Construir i mantenir una relació de confiança requereix també que les dues parts treballin juntes com a iguals i minimitzar els equilibris de poder.

D’altra banda, la guia també explica els passos a seguir a l’hora d’establir una col·laboració amb l’empresa:

1. Determinar les necessitats i objectius que es volen assolir i el nivell de compromís requerit de l’empresa col·laboradora

Aquest primer pas ha de permetre establir les bases del que es vol aconseguir. S’ha de reflexionar sobre els objectius de la col·laboració amb l’empresa i decidir el nivell de participació d’aquesta així com la seva contribució al projecte, a través de l’assessorament i fixant l’operativitat dels mateixos.

2. Identificació de les possibles empreses

Identificar i elaborar la informació sobre possibles empreses amb les que es podrien establir col·laboracions de manera òptima, donant suport a l’automatització de l’oportuna informació, perquè l’entitat pugui prendre decisions de gestió, planificació i estratègia.

3. Conversar amb l’empresa i entendre les seves necessitats

Generar converses col·laboratives amb l’entorn empresarial facilitant una comunicació clara i oberta que permeti compartir informació. Això permetrà identificar els beneficis del projecte i aconseguir generar compromís i desig de construir en comú.

4. Acord. Desenvolupament de la interacció i compromisos

Definir els terminis de l’acord: contribució i funció de cada part, terminis i ritme del projecte, termes de la comunicació interna i externa, confidencialitat, objectius del projecte i supervisió, normes d’interacció i mètodes dels diferents fluxos de col·laboració, a més de qualsevol altre punt que garanteixi que els termes de l’acord són clars per a ambdues parts.

5. Implementació i progrés del projecte

Iniciar el pla d’implementació i progrés del projecte, vetllant per la consolidació i enfortiment de les accions del procés operatiu a través de l’adopció adequada dels compromisos, acords i estratègies fixades.

6. Monitorització i avaluació del projecte

Controlar i fer seguiment de les especificacions tècniques, terminis, costos i de qualsevol altra aspecte durant el desenvolupament de les diferents accions amb l’objectiu de reflexionar sobre els elements i procediments que s’estan duent a terme.