La FCVS modifica els seus Estatuts i es reconeix també com entitat d’àmbit juvenil

Ha celebrat una Assemblea General Extraordinària on també s’han modificat altres qüestions del document per ajustar-lo a la realitat actual

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) ha celebrat aquest dimarts 19 d’octubre una Assemblea General Extraordinària on s’ha aprovat per àmplia majoria la modificació dels Estatuts per reconèixer-la també com entitat d’àmbit juvenil. A més, s’han actualitzat diferents qüestions per ajustar els Estatuts a la realitat actual de la FCVS.

El president de la FCVS, Jordi Balot, ha donat la benvinguda a l’acte i ha recordat la companya de l’equip tècnic, Montserrat Martí, que ens ha deixat després de lluitar contra una malaltia. Jordi Balot ha enviat un missatge d’agraïment per tota la tasca que ha desenvolupat la Montserrat durant més de deu anys al capdavant de l’àrea de comptabilitat.

La conducció de l’acte ha anat a càrrec del secretari general, Ramon Nicolau, qui ha presentat la proposta d’Estatuts modificats que s’han ratificat per àmplia majoria. Per una banda, el nou document reconeix a la FCVS també com entitat d’àmbit juvenil.

Per l’altra, els Estatuts modificats incorporen esmenes relacionades amb el tractament de gènere, la terminologia, la incorporació de reunions i votacions telemàtiques, la titularitat dels comptes corrents o els terminis de mandat en la substitució dels càrrecs dels membres del Consell Directiu. També s’han revisat temes gramaticals com la conjugació dels verbs en present, l’ús de majúscules per a l’Assemblea General, i de xifres per a la numeració d’articles, tants per cent i dates.

Ramon Nicolau també ha llegit dues esmenes que s’han incorporat i que ha aportat l’entitat VAE, relacionades amb la missió de la FCVS, i amb la seva liquidació i resolució.