La FCVS insta els grups polítics a garantir un voluntariat amb base associativa

S’han presentat propostes pels partits polítics en vistes les eleccions del 20D

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) ha publicat el document “Propostes de la FCVS per a les eleccions del 20D” en el qual inclou onze propostes per al foment i suport del Tercer Sector, del voluntariat i de l’associacionisme. Aquest document s’adreça a les forces polítiques que concorren a les eleccions del 20 de desembre.

Les propostes estan dividides en dos blocs: foment i suport del Tercer Sector, per una banda; voluntariat i associacionisme, per l’altra.

Entre les propostes que es contemplen, es destaca la garantia del model vigent d’IRPF on les entitats socials de Catalunya no deixem de percebre el suport degut a favor de les persones ateses.

Al document presentat es destaquen les següents propostes:

 • 1. Que es posicionin a favor de garantir el suport a les sentències successives del Tribunal Suprem a favor del model d’IRPF que la Generalitat de Catalunya reclama poder executar.
 • 2. Que generin un clima de negociació per a què les entitats socials de Catalunya no deixem de percebre el suport degut.
 • 3. Poder disposar d’una Llei de mecenatge a favor del sector.
 • 4. Garantir el finançament dels projectes de continuïtat de les entitats socials.
 • 5. Promoure l’ocupabilitat del sector social.
 • 6. Que contribueixin a generar un model de territorialitat en què, lleis com ara la Llei de Voluntariat i Foment de l’Associacionisme, puguin ser aplicables amb partides pressupostàries al respecte.
 • 7. Que vetllin per a què lleis estatals, com ara la Ley del Voluntariado, no representi una invasió de competències en matèria de voluntariat i associacionisme.
 • 8. Que ajudin el sector a sensibilitzar la ciutadania i l’executiu espanyol, per a què les actuacions del voluntariat s’insereixin en programes d’entitats, i no sota el comandament de governs, consistoris o empreses mercantils.
 • 9. Que ajudin el sector a explicar a empreses i administracions, que cal distingir entre el desplegament d’ una RSE, la promoció de la participació ciutadana, o les campanyes de solidaritat.
 • 10. Que es facin ressò de la confusió interessada que consisteix a fer ús del mot “Voluntariat” en campanyes polítiques o de sensibilització institucional o de govern, de manera indiscriminada.
 • 11. Garantir que les entitats supraautonòmiques o estatals, quan actuen a Catalunya, es cenyeixin a la Llei catalana.

Document: “Propostes de la FCVS per a les eleccions del 20D”