La FCVS impulsa el voluntariat jove europeu

En el marc de l’Any Europeu de la Joventut la FCVS s’ha aliniat als objectius del Pla de Voluntariat Europeu 2030

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) continua fent passes en la promoció del voluntariat en l’àmbit juvenil i per vincular-se més i millor a Europa. Per això, en el marc de lAny Europeu de la Joventut, la FCVS està impulsant el voluntariat jove europeu aliniant-se amb els objectius del Pla de Voluntariat Europeu 2030.

Aquest pla d’acció és una guia per tal que les organitzacions de  voluntariat social promoguin un voluntariat que pugui assolir el seu màxim potencial en arribar l’any 2030. És un document per a les plataformes membres del Centre Europeu de Voluntariat (CEV), però també per a altres agents interessats en el voluntariat i molt especialment per als representants polítics.

El Pla de Voluntariat Europeu 2030 s’organitza al voltant de 5 conceptes:

  • Atendre desafiaments socials (diversitat, accessibilitat, interseccionalitat) i de comunicació 
  • Fer anar el voluntariat més enllà del rol de proveïdor de serveis 
  • Aconseguir un model de validació de l’aprenentatge experimentat en l’acció voluntària
  • Fer recerca i tenir accés a mesura de dades de l’impacte de l’acció  voluntària
  • Establir mecanismes per a la reducció de la bretxa de gènere existent en el voluntariat

El Pla de Voluntariat Europeu 2030 reconeix que hi ha diferents contextos culturals i legals per al voluntariat a Europa. Per això, té en compte aquesta varietat de circumstàncies i com repercutiran en el resultat de la seva acció voluntària. Tanmateix, en destaca els valors comuns i la importància d’utilitzar indicadors de qualitat comuns des del començament fins al final.

El document ajudarà a connectar els esforços individuals i col·lectius de les persones voluntàries en la promoció i defensa dels drets i valors d’Europa amb el context europeu, i les estratègies de voluntariat locals, regionals i nacionals amb els marc polític europeu.