La FCVS i Dincat signen un conveni de col·laboració

El conveni té com a objectiu millorar la promoció i la gestió del voluntariat a Catalunya

El conveni de col·laboració, signat avui per la presidenta de la FCVS, Francina Alsina, i la presidenta de Dincat, Rosa Cadenas, té com a objectiu fomentar i millorar la gestió del voluntariat a Catalunya mitjançant l’intercanvi d’informació i assessorament mutu. Per tal d’aconseguir-ho, les dues federacions realitzaran activitats conjuntes encaminades a intercanviar coneixements, experiències i expertesa en relació a l’àmbit del voluntariat.

Així mateix, ambdues han acordat compartir docents i formadors per impartir accions formatives específiques relacionades amb l’atenció a la diversitat i la gestió del voluntariat.

Amb aquest conveni, la FCVS i Dincat també es comprometen a fer difusió d’actes, activitats i jornades i estar present als actes de reconeixement del voluntariat promoguts per l’altre entitat.

Conveni marc

Ara per ara es tracta d’un conveni de col·laboració molt ampli, ja que engloba moltes iniciatives i projectes. Per a cada acció específica acordada, s’elaborarà un conveni específic on quedin recollits els objectius i el pla de treball concret.

El conveni ha entrat en vigor en el moment de la seva signatura i té una durada de 3 anys.