La FCVS i Aigües de Barcelona signen un conveni de col·laboració

La signatura s’ha produït a la seu de l’empresa amb la presència d’Ignacio Escudero, director d’Aigües de Barcelona, Jordi Balot, president de Voluntaris.cat i Maria Dulcinea Meijide, directora de desenvolupament sostenible de SGAB. L’acord estableix un marc regulatori pel foment del voluntariat d’interès social amb el projecte “Ajudant els que ajuden”.

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) i Aigües de Barcelona (AB) han signat avui un conveni de col·laboració empresarial amb l’objectiu de fomentar el voluntariat d’empresa entre els seus treballadors perquè participin en projectes i activitats d’entitats a través d’accions voluntàries. La signatura de l’acord, que impulsarà el projecte “Ajudant els que ajuden”, s’ha produït a la seu de l’empresa metropolitana de gestió del cicle de l’aigua, Ciutat de l’Aigua, amb la presència del director d’AB, Ignacio Escudero, del president de la FCVS, Jordi Balot i de la directora de desenvolupament sostenible de SGAB, Maria Dulcinea Meijide.

En el conveni de col·laboració les dues parts han acordat un marc estable que dona forma a un projecte en favor de les entitats membres de la FCVS. En aquest sentit, qualsevol entitat adscrita a la federació podrà adherir-se al conveni a l’efecte de ser considerada beneficiària del projecte. Amb la formalització de l’acord també s’ha pactat la creació d’una Comissió de Seguiment que es reunirà dues vegades l’any per avaluar, acceptar nous membres i resoldre nous reptes en el marc dels programes.

AB i el grup empresarial al qual pertany, Societat General d’Aigües de Barcelona S.A.U. (SGAB), han assumit, entre d’altres, els compromisos de donar la màxima difusió dels programes de voluntariat entre el col·lectiu de treballadors de les empreses del grup. Així mateix, també faran un filtre de les persones voluntàries candidatades i els proposaran a les entitats receptores, otorgant un permís retribuït d’una hora setmanal durant l’horari laboral per facilitar la realització del voluntariat a la persona treballadora.