La FCVS es beneficia del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

S’ha incorporat una jove en pràctiques per gestionar el programa Guanyem-hi tots!

Gràcies al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, la FCVS ha incorporat, el darrer mes de novembre, a la Clara Giménez, una jove en pràctiques amb formació per dur a terme les tasques de gestió del programa Guanyem-hi tots! de l’entitat.

El Servei públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, ha estat l’organisme encarregat de tramitar la convocatòria de subvencions per a entitats, sense ànims de lucre, per tal d’incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. És, doncs, una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil.

L’objectiu és millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral i, a la vegada, permetre a les entitats contractar durant sis mesos a un professional, que que complís els següents requisits: en primer lloc ser beneficiari del Sistema Nacional de Garantia Juvenil; en segon lloc, estar instrit com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO); i finalment, acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents , o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

SOC

idbh-300x77

 

 

logotip_Iniciativaocupaciojuvenil-300x76

 

 

MinisterioTrabajoInmigracion