La FCVS convoca quatre sessions informatives sobre assegurances ètiques

S’oferirà informació sobre l’assegurança de responsabilitat civil per a les entitats federades i les diferents garanties complementàries de responsabilitat civil que cal tenir en compte

La FCVS compromesa amb la responsabilitat social, la inversió èticament orientada i el foment de l’Economia Social i Solidària (ESS), continua un any més apropant els beneficis de gestionar  l’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil de les persones voluntàries amb assegurança ètica. Per això, ha convocat 4 sessions informatives en línia per informar a les entitats federades de cada territori sobre diferents temes relacionats amb les assegurances.

Les sessions, que aniran a càrrec d’Arç Cooperativa, donaran llum a tots els dubtes que es generen al voltant de l’assegurança de responsabilitat civil de les entitats: És obligatòria la seva contractació? Què cobreix cada una d’elles? Quines diferències hi ha entre les garanties complementàries de responsabilitat civil?… i altres temes relacionats que poden ser d’interès per a les entitats.

Dates i inscripcions

Per fer la inscripció cal que la vostra entitat contacti amb la tècnica del seu territori. Tot seguit podeu veure les dates en què se celebra cada sessió.

  • Tarragona

Data: 26 febrer

Inscripció: mail a tarragona@voluntaris.cat

  • Lleida

Data: 22 abril

Inscripció: mail a lleida@voluntaris.cat

  • Barcelona

Data: 30 abril

Inscripció: mail a barcelona@voluntaris.cat

  • Girona

Data: 28 maig

Inscripció: mail a girona@voluntaris.cat

Assegurances ètiques

La FCVS col·labora amb Arç Cooperativa, una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’ESS, el món associatiu i les energies renovables. Aquesta cooperativa disposa del segell Ethsi, un distintiu de qualitat ètica i solidària que valora el grau de transparència i bones pràctiques del sector assegurador.

Les assegurances gestionades amb criteris ètics i solidaris són aquelles que pretenen aflorar els beneficis socials, introduint en el mercat assegurador les pràctiques pròpies de la banca ètica i del mutualisme.