La FCVS continua el treball de voluntariat inclusiu

Després de la bona acollida que han tingut les sessions de treball, la FCVS està preparant un annex de la guia de gestió del voluntariat

La FCVS segueix posant la mirada en la plena inclusió de totes les persones en l’àmbit del voluntariat. Per això, està treballant en la redacció d’un annex per a la Guia de gestió del voluntariat on s’explicarà com treballar els plans de voluntariat perquè siguin accessibles per a tothom. El document, que es presentarà a finals del 2020, és el resultat del treball conjunt realitzat l’any anterior amb les entitats federades i no federades, federacions i altres agents del territori, amb l’objectiu d’obrir els equips de voluntariat i que qualsevol persona pugui trobar un lloc sense prejudici de la seva condició.

La valoració global que ha tingut fins ara el projecte de Voluntariat Inclusiu és molt positiva. Les entitats i agents implicades han agraït molt que des de la FCVS s’hagi liderat aquest projecte com a xarxa de voluntariat social de Catalunya. La FCVS, per la seva part, ha detectat un major enfortiment de la xarxa d’entitats. A més, s’ha pres consciència que l’accessibilitat en el voluntariat no depèn de l’àmbit d’actuació d’una entitat, sinó de la voluntat d’acollir a persones interessades a realitzar una acció voluntària.

 Sessions de treball

Durant l’any 2019 s’han dut a terme tres sessions de treball, en format taller amb una durada de 4 hores cadascuna. Els grups de treball s’han constituït de manera que cada un d’ells comptés amb la representació, d’almenys, un dels àmbits d’actuació de referència en temes de discapacitat intel·lectual, sensorial i física, i salut mental.

En aquestes sessions s’han treballat les set fases de la gestió del voluntariat reflexionant sobre què i com s’incorporen elements que permetin a les entitats obrir els seus programes de voluntariat des d’una perspectiva accessible. A més, s’ha treballat  amb quines eines i recursos cal comptar per fer-ho possible.

  • 1a sessió divendres 1 de març: fase de selecció, captació i acollida del voluntariat
    • Han participat 41 persones provinents de 32 organitzacions
  • 2a sessió divendres 10 de maig: incorporació i formació del voluntariat
    • Han participat 32 persones provinents de 27 organitzacions
  • 3a sessió divendres 4 d’octubre: acompanyament i desvinculació del voluntariat
    • Han participat 33 persones provinents de 28 organitzacions