La FCVS col·labora amb l’estudi de voluntariat de l’Observatori del Tercer Sector

L’estudi entra en la seva darrera fase de recollida de dades qualitatives a través de 9 grups de discussió. La FCVS s’encarrega de dinamitzar dos d’aquests grups.

La FCVS ha col·laborat amb l’estudi de voluntariat dut a terme per l’Observatori del Tercer Sector a tot Catalunya  per encàrrec del Departament de Treball Afers Socials i Famílies.

Saber i conèixer quin ha sigut l’impacte de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, de voluntariat i foment de l’associacionisme d’àmbit català és una de les raons que ha impulsat la investigació.

La recerca s’ha dividit en tres fases principals: la recollida de dades a través de l’eina El Panoràmic, una enquesta per a voluntariat d’arreu del territori i una investigació qualitativa a través de 9 grups de discussió. Des de la federació hi hem col·laborat en les tres fases:

• En una primera fase, hem fet difusió i promogut la participació a El Panoràmic, una macro enquesta de les organitzacions socials per conèixer la realitat del teixit associatiu català que va engegar la seva quarta edició a l’octubre i va romandre oberta fins al 30 de novembre de l’any passat.

• En segon lloc, hem fet difusió entre les entitats federades d’una enquesta dirigida a voluntaris i voluntàries. L’enquesta ajudarà a completar la visió de les entitats sobre les impressions del seu voluntariat i recollir indicadors que ajudin a millorar arran de l’experiència compartida pel voluntariat català. Les persones voluntàries han pogut omplir tres parts diferenciades: informació general, dades sociodemogràfiques i participació voluntària.

• Per últim, la tercera fase ha estat la recollida de dades qualitatives a través de 9 grups de discussió. Des de la federació, de nou, n’hem fet difusió i hem dinamitzat 2 grups de discussió, concretament, el de Sort i el de Barcelona. Les entitats seleccionades per participar en la investigació han sigut triades segons el seu volum de voluntariat, l’àmbit d’activitat (acció social, cooperació, lleure…) i la dimensió i activitat en el territori on desenvolupen l’activitat. Per a cada sessió, van assistir aproximadament 15 entitats.

L’estudi ha estat encarregat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) de la Generalitat de Catalunya. Amb la realització d’aquest estudi de voluntariat es podrà conèixer el desplegament de la llei i saber amb dades contrastades com s’està desenvolupant per part de les entitats d’arreu del territori.