La FCVS aconsegueix el nivell d’excel·lència en la validació del Balanç Social

Des de la comissió de Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària han avaluat els resultats de l’informe  i han valorat positivament les dades del balanç. Fruit d’aquesta avaluació, continua apareixent la FCVS al catàleg de Mercat Social de la XES però ara amb un nivell superior.

La FCVS va ser validada en la modalitat bàsica de Balanç Social l’any 2016 i aquest any n’ha obtingut l’excel·lència nivell 2. Consta d’un qüestionari de 91 preguntes -que generen 102 indicadors- i qüestionaris d’avaluació externa a complimentar per persones treballadores, voluntàries i clientes o usuàries. Els indicadors mesuren aspectes de democràcia, igualtat, medi ambient, compromís social i qualitat laboral de l’organització.

Amb aquest certificat, la FCVS demostra un major compromís amb els valors de l’Economia Social i Solidària, i li ha permès obtenir un diagnòstic complet de l’organització per tal de treballar en la millora continua de la seva activitat. Un cop assolit el nivell 2, la FCVS ben aviat treballarà per obtenir-ne el tercer.

Balanç Social

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Les organitzacions que el fan poden fer servir els resultats per millorar internament i ens permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social. El Balanç Social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica cinc grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral.

El Balanç Social compleix dos objectius en clau de sector de l’ESS. El primer és l’obtenció d’una base estadística anual en relació als indicadors del balanç, cosa que permet anar configurant una comptabilitat (social i ambiental) agregada del sector a través de la publicació de l’informe de l’estat del Mercat Social català.

La segona gran funció és la de donar accés al Mercat Social, ja que fer-lo obre la porta a entrar en aquest àmbit socioeconòmic: les empreses i organitzacions que el fan seran reconegudes “públicament” al catàleg d’aquesta mateixa pàgina. Per accedir al catàleg hi ha una modalitat bàsica de Balanç Social compost per una bateria reduïda d’indicadors.

Ja et pots descarregar i consultar el Balanç Social de la FCVS i les propostes de millora.