La CAL obre la via de videoconferència als seus grups de conversa en català

L’entitat s’adapta als temps de confinament per continuar amb la seva tasca de promoció de la llengua catalana

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) ha decidit obrir la via de les plataformes de videoconferència als seus grups de conversa en català del projecte Xerrem Junts. Atesa la situació de quarantena provocada per la pandèmia de la COVID-19, l’entitat s’adapta als temps de confinament per continuar amb la seva tasca de promoció de la llengua catalana.

Les aplicacions que la CAL recomana als seus voluntaris per dur a terme les trobades en línia són Jitsi Meet i WhatsApp, que ofereixen plataformes senzilles, àgils d’usar i gratuïtes.

Aquelles persones que desitgin formar part d’un grup de conversa a distància o obrir-ne un, poden escriure a qualsevol de les següents adreces de correu electrònic per a ser assignats a un grup de conversa i, si és necessari, rebre assessorament tècnic sobre les aplicacions de videoconferència.

Martí Sugranyes xerrem@cal.cat
Andrea Rodoreda junts@cal.cat
Saoka Kingolo skingolo@cal.cat
Violant Martí garbells@cal.cat

Xerrem Junts

És un projecte que promou la creació d’espais socials de trobada i comunicació de persones adultes en català, uns espais on es troben setmanalment i durant un temps indefinit persones que volen practicar oralment el català amb persones que col·laboren per fer-ho realitat.

Està destinat a les persones que viuen en zones amb baix nivell d’ús del català, que no accedeixen a l’educació formal per motius diversos o que hi accedeixen però necessiten entorns d’ús per practicar-lo.

El grup gestor del projecte cerca persones voluntàries juntament amb les entitats col·laboradores, les forma, les acompanya a l’inici dels grups i en fa un seguiment mitjançant visites, trobades i sessions de formació contínua.

Font: Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana