Jornada Cures Pal·liatives Pediàtriques: “Un dret dels infants. Un deure de tots”

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de les Cures Pal·liatives, la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia organitza una jornada per reflexionar al voltant de l’atenció en Cures Pal·liatives en l’àmbit de la pediatria.

La Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia organitza la jornada Cures Pal·liatives Pediàtriques “Un dret dels infants. Un deure de tots” el proper 10 d’octubre, de 8.30h a 14.30h, al Recinte Modernista de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

En el marc del Dia Mundial de les Cures Pal·liatives (World Hospice and Palliative Care Day), proposem un espai de reflexió sobre les Cures Pal·liatives en l’àmbit de la Pediatria i sobre les necessitats específiques d’atenció i suport dels infants afectats per una malaltia que limita i/o amenaça la seva vida, així com de les seves famílies i del seu entorn. La jornada comptarà amb la participació dels líders mundials i dels referents a nivell estatal en aquesta matèria, que, juntament amb professionals experts del sector i representants de l’administració, es reuniran per reflexionar plegats sobre l’atenció a aquests infants i a les seves famílies.

Pots consultar el programa de la jornada en el següent enllaç.

Per tal d’assistir a la jornada és necessari formalitzar la inscripció a través del formulari online.

Context de la jornada

S’estima que a Catalunya cada any moren entre 250 i 300 nens per causa d’una malaltia greu, que en fa previsible la seva mort, i la prevalença és de més de 1.000 infants i adolescents amb necessitats pal·liatives especialitzades, per causa d’una malaltia greu que limita o amenaça la seva vida, i que s’allarga en el temps.

Rebre atenció pal·liativa és un dret que es troba àmpliament reconegut i que a Catalunya està àmpliament consolidat en l’atenció a persones adultes. En el cas dels infants i dels adolescents es requereix sovint una atenció molt especialitzada. La posada en funcionament de serveis especialitzats en l’atenció a la complexitat i les necessitats pal·liatives a l’edat pediàtrica es troba en fase de desenvolupament, si es compara amb la xarxa de suport disponible per a persones adultes. Això es deu a diferents factors, com és la baixa prevalença respecte de les xifres d’adults, la dispersió en el territori i l’àmplia varietat de malalties, moltes d’elles poc freqüents, així com l’alt impacte emocional i social que genera, entre d’altres.

D’altra banda, però, els avenços tecnològics i científics que s’han produït en els darrers anys permeten la supervivència de molts nens i adolescents amb aquest tipus de patologies i ens plantegen nous reptes, com són les necessitats d’atenció i de suport d’aquests nens i de les seves famílies, de manera continuada, en totes les fases de la malaltia i en totes les dimensions, i l’atenció al dol.