Hem celebrat l’Assemblea General Ordinària de la FCVS

Hi van assistir un important nombre d’entitats federades que van poder visualitzar, a través de quatre sessions territorials, tot el treball realitzat durant l’any 2015, així com conèixer el pla d’actuacions pel 2016

Un any més la FCVS va celebrar l’Assemblea General Ordinària en quatre sessions territorials que es van portar a terme el 24 de maig a Girona, el 31 de maig a Lleida, el 14 de juny a Tarragona i el 21 de juny a Barcelona. A totes elles s’ha destacat que es va aprovar amb unanimitat un gran nombre de qüestions que es van portar a votació. Això fa palesa la confiança que les diferents entitats tenen DSC_0093dipositades en la FCVS.

A la darrera sessió territorial de l’Assemblea General Ordinària, celebrada a Barcelona, es van portar a terme les votacions de les entitats de Barcelona, així com també es van incorporar les votacions de la resta de territoris, podent conèixer d’aquesta manera el resultat global de totes les entitats de la FCVS.

La taula de l’Assemblea General Ordinària celebrada a Barcelona, estava formada per diferents membres de la FCVS. Així, hi era present la presidenta, Francina Alsina; el secretari general, Ramon Nicolau; la directora, Eulàlia Mas; el tresorer, Jaume Montserrat; i el coordinador territorial de Barcelona, Albert Francolí.

A l’Assemblea es van anunciar les baixes en el Consell Directiu, tot presentant els nous membres. En aquest sentit, es va donar les gràcies als antics membres per tot el que s’havia treballat fins aleshores i es va donar la benvinguda als nous. En concret, el nous membres del Consell Directiu són el coordinador territorial de Barcelona, Albert Francolí; el vocal del Consell Directiu, Josep Massip; el secretari general, Ramon Nicolau; i el vocal de participació (abans vocal de pobresa), Jordi Balot.

Noves entitats federades

Durant l’acte es van presentar les 15 entitats que van sol·licitar alta des del 16 de juny de 2015 al 10 de maig del 2016, essent 14 entitats de Barcelona i una de Tarragona. D’aquesta manera, es va agrair el treball conjunt realitzat fins el moment amb les entitats que es van donar de baixa i es va donar la benvinguda a les noves entitats.

D’aquesta manera, es va aprovar l’alta amb unanimitat de vots a: AIS, ayuda a la infància sin recursos; Fundació APIP-ACAM; Associació per a la Rehabilitació de les persones amb malaltia mental; ASTE BCN –Associació Solidària amb la Tercera Edat; Cooperativa Conreu Sereny; Associació DMD – Dret a Morir Dignament; Fundació Casa Asil de Sant Andreu del Palomar; FADEAM – Fundació d’Atenció als Discapacitats Els Avets de Moià; Fundació Pare Manel; Fundació Catalunya La Pedrera; Fundació Privada Pere Relats; Fundació Vicki Bernadet; Grup de Voluntariat Hospitalari de Martorell; Tandem Team Barcelona; i Associació Pax Mundo.

A l’acte es va procedir a mostrar les raons expressades per voler formar part de la FCVS. Entre elles es va destacar voler tenir assessorament, acompanyament i marc, en el desplegament propi del pla de voluntariat i en les seves actuacions. També s’indicava voler fer xarxa de relacions de territori o d’àmbit, de contactes, de col·laboració, de formació i aprenentatges, de discurs i d’incidència. Finalment també es va indicar voler conèixer el “model català de voluntariat” i alinear-se amb la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de lʼassociacionisme

Un cop presentades les entitats, es va donar l’oportunitat perquè alguna de les nouvingudes es presentés. En aquest sentit, va prendre la paraula una representat de la Fundació Casa Asil de Sant Andreu del Palomar, que va explicar la línia de treball de la seva entitat i les motivacions per entrar a la FCVS.

Memòria, tancament i pla d’actuacions

A l’acte es van aprovar amb la totalitat dels vots de tots els territoris la memòria i el tancament econòmic 2015, així com també el pla d’actuacions 2016. Pel que fa referència a l’aprovació del pressupost 2016 i a la quota 2017, hi va haver un vot en blanc i un en contra. Respecte al pla d’actuacions d’enguany, es va destacar la promoció del voluntariat; la incidència política i representació en plataformes socials; els serveis a les entitats federades i altres agents; la formació; voluntariat i empresa; salut i comunitat; i el programa de govern i qualitat.

Dinàmica

Finalment, es va tancar l’acte donant pas a una dinàmica de treball del Procés Participatiu a càrrec de la consultoria social InPACTE. En aquest espai es va realitzar una dinàmica per tal que les entitats veiessin el coneixement que tenen sobre la FCVS i la situació de les entitats socials a Catalunya. Així mateix, van tenir l’oportunitat de mostrar quina era la seva opinió sobre les prioritats que hauria de tenir la FCVS en relació a les actuacions pel 2016. En aquest sentit, la promoció del voluntariat va ser l’actuació més votada per les entitats assistents.