Hem celebrat l’Assemblea General Ordinària 2017 de la FCVS

 Hi van assistir un important nombre d’entitats federades que van poder visualitzar, a través de quatre sessions territorials, tot el treball realitzat durant l’any 2016, així com conèixer el pla d’actuació pel 2017

Un any més la FCVS va celebrar l’Assemblea General Ordinària en quatre sessions territorials que es van portar a terme el 23 de maig a Lleida, el 30 de maig a Girona, el 15 de juny a Tarragona i el 20 de juny a Barcelona. A totes elles s’ha destacat que es va aprovar amb unanimitat un gran nombre de qüestions que es van portar a votació. Això fa palesa la confiança que les diferents entitats tenen dipositades en la FCVS.

A la darrera sessió territorial de l’Assemblea General Ordinària, celebrada a Barcelona, es van portar a terme les votacions de les entitats de Barcelona, així com també es van incorporar les votacions de la resta de territoris, podent conèixer d’aquesta manera el resultat global de totes les entitats de la FCVS.

DSC_1303La taula de l’Assemblea General Ordinària celebrada a Barcelona, estava formada per diferents membres de la FCVS. Així, hi era present la presidenta, Francina Alsina; el secretari general, Ramon Nicolau; el tresorer, Jaume Montserrat; i el coordinador territorial de Barcelona, Albert Francolí.

A l’Assemblea es van anunciar les baixes en el Consell Directiu, tot presentant els nous membres. En aquest sentit, es va donar les gràcies als antics membres per tot el que s’havia treballat fins aleshores i es va donar la benvinguda als nous. En concret, el nous membres del Consell Directiu són el coordinador territorial de Tarragona, Josep Cabrera; la vocal d’internacional, Carmen Torralva; i la vocal de salut, Marta Solé.

Noves entitats federades

DSC_1326Durant l’acte es van presentar les 12 entitats que van sol·licitar alta des del maig de 2016 al de maig del 2017, essent 8 entitats de Barcelona, 3 de Lleida i una de Tarragona. D’aquesta manera, es va agrair el treball conjunt realitzat fins el moment amb les entitats que es van donar de baixa i es va donar la benvinguda a les noves entitats.

D’aquesta manera, es va aprovar l’alta amb unanimitat de vots a: Fundació Privada i Benèfica Assís Fundació Oportunitas; Fundació Joan Pujol. El Rusc; Asociación educación para la paz; Fundació Bayt – al –Thaqafa; Ass. de Treballs d’Atenció a les Persones (ATAP); Ass. Institut Privat Integratiu psicòlegs Gestalt; Associació de Trasplantes Hepàtics de Catalunya; Església Evangèlica Pentecostal de Lleida; Associació Mestral, associació d’afectats de malalties neurodegenerativs d’Almacelles; Fundació Tutelar Alosa discapacitat; Associació de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.

Un cop presentades les entitats, es va donar l’oportunitat perquè alguna de les nouvingudes es presentés. En aquest sentit, va prendre la paraula la coordinadora de voluntariat, Anna de Eguia, de la Fundació Bayt -al-Thaqafa, que va explicar la línia de treball de la seva entitat.

Memòria, balanç econòmic i pla d’actuació

A l’acte es van aprovar la memòria i el balanç econòmic 2016, així com també el pla d’actuació i el pressupost corresponents al 2017 i la quota 2018.

Respecte al pla d’actuacions d’enguany, es van posar mostrar les noves iniciatives de Voluntaris.cat, sempre emmarcades amb quatre objectius: visualitzar i posar en valor el voluntariat; impulsar i enfortir el desplegament territorial; cohesionar el conjunt d’entitats des de la participació a la xarxa i territorialitzar la sostenibilitat de Voluntaris.cat amb una visió conjunta.