Guia d’assegurances, un text útil pel consum responsable

El document elaborat per Arç Cooperativa permet orientar el consum d’assegurances sota criteris de consum responsable i d’impuls de l’ESS

Arç Cooperativa ha publicat la ‘Guia d’asseguances‘, adreçada a empreses o entitats gestores de programes d’assegurances que formen part de l’univers de la comunitat Arç (moviments socials i associacions, federacions i organitzacions d’economia social i solidària, xarxes d’economia solidària, banca ètica, associacions educatives, associacions de cultura popular…).

El document té com a objectius tècncis contribuir a un millor coneixement i a una visió global adequada de la gestió de riscos i dels programes d’assegurances de les persones responsables de la seva gestió. Els objectius qualitatius de la Guia busquen remarcar la importància de les empreses o entitats com a agents impulsors del mercat social tot orientant el consum d’assegurances sota criteris de consum responsable i d’impuls de l’economia social i solidària.

El món assegurador és un component fonamental del sistema financer. És un dels agents inversors més significatius del món. Per això és important garantir que tant les entitats asseguradores com els seus productes incorporin els valors ètics i solidaris en les seves actuacions. Per fer-ho, és important conèixer bé l’argot i el vocabulari del sector assegurador, a més de saber quines són les responsabilitats i necessitats en matèria de pòlisses.