Grans reptes de futur

Davant l’arribada del III Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat, és inevitable reflexionar sobre tots els canvis que s’han produït en el sector des del II Congrés, que són notables.

Actualment tenim un sector més adult i més cohesionat. Bona prova d’això han estat les conclusions i els debats que s’han produït en el seguit de 17 sessions de treball del pre-Congrés celebrades per tot el territori català.

En les sessions hem pogut apropar-nos de manera més acurada al moment present de les nostres entitats: febleses i fortaleses,amenaces i reptes.

Esperem molt d’aquest Congrés. Les entitats de voluntariat tenim per davant grans oportunitats que nosaltres mateixes hem diagnosticat i ja sabem posar sobre paper. Us en destaco només un parell, de les moltes que hem tractat.

Un dels reptes més importants és com afavorir l’apoderament del voluntariat. Aquest impuls requereix de reflexió i d’iniciativa. I en qualsevol cas permet, això es fa evident,  fer créixer l’entitat i el nostre impacte social.

Un altre gran repte és que les accions que les entitats duem a terme, tinguin una repercussió social prou positiva com per a què ajudi les persones voluntàries a sentir-se reconegudes.

D’altra banda, una qüestió que ens preocupa en general és el relleu generacional en les pròpies juntes. Com  motivem els joves per a què trobin el seu lloc dins les nostres entitats i els encomanem confiança tot facilitant-los el lideratge?

També hem posat de manifest com n’és de feixuc, sobretot per a les entitats petites, l’excessiva burocratització de les administracions.

Confio força que aconseguim un dels objectius d’aquest Congrés: convertir-lo en una eina que ajudi a les entitats a obrir camins nous, en el nostre dia a dia.

Si, a més, aconseguim un altre dels objectius que és que les administracions siguin receptives a les nostres demandes i ens acompanyin  a fer fort i estable el nostre teixit associatiu, haurà valgut molt la pena l’esforç.

Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social

Font: xarxanet.org