Gairebé el 30% dels infants a Catalunya estan en risc de pobresa

UNICEF alerta a l’informe ‘No val a badar’ el retrocés de Catalunya per complir els compromisos de l’ONU i reduir l’exclusió social infantil per l’any 2030.

Catalunya encara està lluny de complir amb els compromisos per reduir la pobresa i l’exclusió social en l’àmbit de la infància. Aquesta és una de les conclusions que es poden extreure de l’informe ‘No val a badar’, que alerta sobre la distància encara pendent per assolir els compromisos de l’Agenda 2030 amb l’ONU. En concret, el 28,6% d’infants al país estan en risc de pobresa, respecte al 25% que es va registrar l’any 2016. L’increment, per tant, és una de les dades que posa sobre la taula UNICEF per reclamar més inversió i compromís per lluitar contra l’exclusió social i aconseguir els 17 objectius.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són fites acordades i pactades l’any 2015 per l’ONU amb mesures i indicadors per reduir la pobresa i l’exclusió social per part de totes les administracions amb data límit l’any 2030. L’informe n’analitza 7, centrats en la realitat de la infància a Catalunya. En el primer objectiu del pla centrat a erradicar la pobresa, es destaca a més que 1 de cada 4 llars amb infants a Catalunya està en risc de pobresa. Les dades, a més, pugen a 4 de cada 10 en el cas de les famílies monoparentals.

L’evolució de la taxa de risc de pobresa tampoc dona peu a l’esperança. Segons la taxa AROPE, que analitza la pobresa i l’exclusió social més enllà del poder adquisitiu de cada família, gairebé 1 de cada 3 infants es troba en aquesta situació, amb un increment de 4,6 punts respecte a l’any 2016. Així doncs, segons l’informe la tendència indica que Catalunya s’allunya en el compliment d’un dels objectius principals de l’Agenda 2030.

Baixa la inversió pública en educació

En educació la taxa d’abandonament prematur dels estudis es manté amb la mateixa xifra respecte a la darrera dada disponible, en un 17%. Per complir amb l’ODS número 4 en educació de qualitat, la fita de cara l’any 2030 és reduir-la al 5%, un escenari encara lluny segons les dades actuals. Malgrat tot, la inversió pública en educació a Catalunya ha continuat reduint-se i ara se situa en el 3,56% del PIB segons l’informe.

Des d’UNICEF han insistit en la necessitat d’augmentar la inversió en educació, prioritzant els infants amb algun factor de vulnerabilitat i avançar cap a l’accés universal a l’educació dels 0 als 3 anys. “Els nens i les nenes no només tenen dret a accedir a l’educació, sinó a aprendre i que la seva experiència en el sistema educatiu sigui el màxim d’enriquidora”, ha afirmat UNICEF.

L’aliança de les institucions pels Objectius, encara lluny

UNICEF ha recordat la importància de donar resposta als reptes globals amb polítiques locals de cooperació. L’aportació de la Generalitat al Desenvolupament (AOD) continua estant molt lluny dels compromisos adoptats, i molt lluny de les xifres prèvies a la dràstica retallada del 2010. L’any 2010 l’aportació se situava en un 0,449% sobre els ingressos corrents i avui la xifra se situa en el 0,141%. Tot i que hi ha un mínim repunt respecte als anys posteriors a la crisi, l’organisme ha reiterat que cal incorporar l’enfocament de drets de la infància en tots els instruments i programes de cooperació catalans i augmentar la dotació econòmica de la política de cooperació catalana. Segons l’ONU, al 2030 s’hauria d’arribar al 0,7% d’inversió.

Font: Xarxanet.org