Gairebé 5.000 persones s’incorporen a les accions humanitàries de la Creu Roja a Catalunya durant la pandèmia

Prop del 70% del voluntariat que s’ha sumat durant l’emergència vol continuar col·laborant habitualment amb l’entitat

Un total de 4.817 persones de tot Catalunya s’han incorporat des de mitjans de març i fins al 30 de juny al Pla Creu Roja RESPON davant la COVID-19, que l’entitat va posar en marxa durant la pandèmia i que ha permès atendre directament més de 100.000 famílies en situació de vulnerabilitat social.

Entre el nou voluntariat predominen les dones (57%) respecte als homes (43%). Els joves d’entre 18 i 27 anys representen gairebé un terç del voluntariat que s’ha incorporat durant l’estat d’alarma (32,5%), seguits per la franja d’edat corresponent a les persones d’entre 28 i 37 anys (27,30%). Pel que fa al nivell d’estudis, un terç té estudis universitaris, un 33% ha cursat batxillerat o formació professional de grau mitjà o superior i un 36% l’ESO.

La principal activitat en què han participat les noves incorporacions ha estat la distribució de béns bàsics, concretament aliments, medicaments i productes d’higiene (44%). L’acompanyament telefònic de la població més vulnerable i el suport en els dispositius d’allotjament de persones sense llar són altres de les intervencions en què s’ha implicat més voluntariat .

Els motius que els han portat a col·laborar-hi són la gran tasca social que fa la Creu Roja (33%), la ràpida intervenció de l’organització davant l’emergència (25%) i la gran quantitat de persones vulnerables que atén (17%), segons es desprèn de l’enquesta realitzada el mes de juliol a una mostra de 317 persones que s’han incorporat com a voluntàries durant la pandèmia

El 70% del nou voluntariat vol continuar col·laborant amb l’entitat

Prop del 70% de persones voluntàries que s’han sumat a la Creu Roja durant l’estat d’alarma ha manifestat la intenció de continuar col·laborant-hi de forma habitual, segons es desprèn de l’enquesta esmentada. Els àmbits en què estan més interessats a participar són el repartiment d’ajudes i productes de primera necessitat; el seguiment de les persones que reben suport de la Creu Roja;  l’escolta i orientació telefònica de col·lectius vulnerables i el suport en albergs, pisos i allotjaments habilitats per l’entitat.

D’altra banda, un 28% no podrà prendre-hi part de manera freqüent per motius de feina o d’estudis, tot  i que la majoria d’aquestes persones (82%) ja ha expressat el seu desig de continuar-hi vinculades ja sigui intervenint de forma puntual, donant suport virtualment, rebent informació de la Creu Roja o difonent-ne les crides a l’acció.

L’enquesta també posa en relleu que el 85% dels voluntaris i voluntàries estan satisfets o molt satisfets per l’orientació i informació rebuda abans de participar a les activitats que van dur a terme, el 95,4% manifesten que estan satisfets o molt satisfets per l’acollida rebuda a l’hora de fer la intervenció i el 92,9% estan satisfets o molt satisfets pel contacte directe amb les persones usuàries.

Font: Creu Roja Catalunya